CSM 304   Aquela en que Deus carne | prendeu e nos deu por lume
das cousas limpias se paga | sempre, tal é seu costume

THE VIRGIN'S LAMP    304 · 2006. Galicia e as Cantigas de Santa María / Antoni Rossell