CSM 304. Aquela en que Deus carne prendeu e nos deu por lume


· 2006. Galicia e as Cantigas de Santa María / Antoni Rossell