SANTA MARÍA DE LAS NIEVES

CSM 309   Non deven por maravilla | tẽer en querer Deus Padre
mostrar mui grandes miragres | pola bẽeita sa Madre

THE SNOW THAT FELL IN ROME IN AUGUST    309 · 2012/rt. Tengernek Csillaga / Rosa Gallica
· 2014. Cantigas de Roma / Eduardo Paniagua