SANTA MARÍA DE LAS NIEVES

CSM 309   Non deven por maravilla   tẽer en querer Deus Padre

THE SNOW THAT FELL IN ROME IN AUGUST   309· 2012/rt. Tengernek Csillaga / Rosa Gallica
· 2014. Cantigas de Roma / Eduardo Paniagua