CSM 317   Mal s' á end' achar | quen quiser desonrar Santa Maria

THE SQUIRE WHO ASSAULTED A GIRL    317 · 2006. Galicia e as Cantigas de Santa María / Antoni Rossell