CSM 323. Ontre toda-las vertudes
NIÑO DE CORIA· 1984. Alfonso X y su tiempo / Pro Mvsica Antiqva de Madrid
· 1989. Cantigas de Santa María: de miragre y de loor / Turba Musici

· 1993. Poder á Santa Maria / Sinfonye
· 1996. Cantigas de Sevilla / Eduardo Paniagua
· 1997. Madre de Deus / Micrologus
· 1998c. Obras Maestras de las Cantigas / Eduardo Paniagua

· 2001. Unha noite na corte do rei Afonso / Malandança
· 2001l. Por nos, Virgen Madre /Ensemble Super Librum
· 2002. Music for Alfonso the Wise / The Dufay Collective
· 2004/cf. Signum / Estampie
· 2007/cf. Batalla de Alarcos, 1195 / Eduardo Paniagua

· 2011. Elbows & Antlers / Avalon Rising