CSM 325. Con dereit'a Virgen Santa
CAUTIVA DE TÁNGER1996. Cantigas de Sevilla / Eduardo Paniagua

2001. O viño da vida / Martín Códax
2002. Cantigas de Extremadura / Eduardo Paniagua
2002c. Aire de al-Andalus / Eduardo Paniagua

2009c. Devotio / Martín Códax

2011c. Peregrinos / Eduardo Paniagua