ICONO EN LA PIEDRA

CSM 342   Con razon nas creaturas | figura pode mostrar
Deus de si ou de sa Madre | pois elas quis fegurar

THE IMAGE THAT WAS DISCOVERED IN A BLOCK OF MARBLE    342 · 2005. De Castille à Samarkand / Ensemble Constantinople
· 2006. Cantigas de Bizancio / Eduardo Paniagua

· 2016. Cantigas de Ultramar / Eduardo Paniagua