CSM 351   A que Deus avondou tanto | que quiso dela nacer
ben pod' avondar as outras | cousas e fazer crecer

THE WINE REPLENISHED AT ARCONADA    351 · 1989. Cantigas de Santa María: de miragre y de loor / Turba Musici

· 2001. O viño da vida / Martín Códax
· 2003. In vinea mea / Chominciamento di Gioia
· 2009c. Devotio / Martín Códax