CSM 354. Eno pouco e no muito
LA COMADREJA [BESTIOLA]· 1996. Miracles / The Dufay Collective
· 1996. Cantigas de Sevilla / Eduardo Paniagua
· 1998c. Obras Maestras de las Cantigas / Eduardo Paniagua
· 1999. Las cantigas de Alfonso el Sabio / Grupo SEMA

· 2001. Bestiario. Cantigas de animales / Eduardo Paniagua