CSM 362   Ben pode Santa Maria | seu lum' ao çego dar
pois que dos pecados pode | as almas alumẽar

THE BLIND GOLDSMITH WHOSE SIGHT WAS RESTORED    362 · 1995. Magnificentia Iberica / Florata

· 2002. Portals of Grace / Azam Ali