EL PAÑO DE BLANCHERNA DE CONSTANTINOPLA

CSM 405   De muitas guisas mostrar   xe nos quer Santa Maria

THE IMAGE OF THE VIRGIN THAT WAS UNVEILED EACH SATURDAY   405· 2016. Cantigas de Ultramar / Eduardo Paniagua