CSM 419. Des quando Deus sa Madre aos çeos levou
ASUNCIÓN· 1980. Martin Codax. Cantigas de Amigo / E. Musique Ancienne Euterpe de Paris

· 1995. La vida de María / Eduardo Paniagua

· 2011. Tristan's Harp / Capilla Antigua de Chinchilla