ASUNCIÓN

CSM 419   Des quando Deus sa Madre | aos çeos levou
de nos levar consigo | carreira nos mostrou

THE VIGIL OF THE FEAST OF THE ASSUMPTION (14 August)    CSM 419 · 1980. Martin Codax. Cantigas de Amigo / E. Musique Ancienne Euterpe de Paris

· 1995. La vida de María / Eduardo Paniagua

· 2011. Tristan's Harp / Capilla Antigua de Chinchilla

· 2021/cf. Cordas Históricas / Pancho Álvarez