Allan Alexander & Jessica Walsh — Ancient airs, cantigas & dances for flute & guitar
https://www.lacg.net/product/world-music-flute-guitar-bookcd-allan-alexander/


http://www.fluteandguitar.com/ancient.html
http://www.worldcat.org/title/ancient-airs-cantigas-dances-for-flute-guitar/oclc/60688824

contenido:
http://obis.oberlin.edu/search/o60688824

Quest for the seven rings : (cantiga 780)
Acorrer nos pode : (cantiga 86)
De todo mal : (cantiga 129)
Cantiga two ?
The wizards of Arren : (cantiga 701)
A virgen en que : (cantiga 134)
Sempr'aca Santa Maria : (cantiga 137)
The sword of Arren : (cantiga 700)
Ben pode Santa Maria : (cantiga 189)
Aquele que ena Virgen : (cantiga 208)
O que en Santa Maria : (Cantiga 216)
Ben pode seguramente : (cantiga 271)
Muito de mostra a Virgen : (cantiga 292)
A sennor qui mui ben soube : (cantiga 324)
Quen omagen : (cantiga 353)
A qua sas cousas coitadas : (cantiga 358)
En todo nos faz mercee : (cantiga 375)
Os sete does : (cantiga 418)
Voyage of the unicorn : (cantiga 784)
Fantasia no. 1
Corrento
Cantiga encantador leit̋ao : (cantiga 702)
Leitőes dançando de Santa Maria : (Cantiga 703)
Fantasia
Come with me my Giselle
My heart is entrusted to you
O que diz que service : (cantiga 311)[8.7.2017  18:47 GMT+1] (2765,1279,98,1499532469,3,2765,'(-) A. Alexander & J. Walsh - Ancient airs, cantigas & dances for flute & guitar'

Allan Alexander & Jessica Walsh — World Music for Flute & Guitar
Aún hay más disco-libros de A.A. con cantigas:

CSM 158 y 322:
https://www.lacg.net/product/world-music-flute-guitar-bookcd-allan-alexander/


Allan Alexander — Music of Spain & South America for Guitar
CSM 311
https://www.lacg.net/product/alexander-allan-music-of-spain-and-south-america/
Titles:
Song Of Salamanca
Canaries Two
O Cantiga das Sombras
O Que Diz Que Servir- Cantiga 311
Brazilian Lullaby
Buenos Reyes
Ay Ay Ay
Canaries
Villanos
Cancion & Bolero No. 2
Song of the Emperor
Hakumamai Purisisun
Folias
El Noy de la Mar
Danza Ritmico No. 13
Carnavalito Nostalgico
Linda Amiga
Siway Azucena
Muchacha Bonita
Monica Perez
The Merchants Daughter
Maricensko, Pobre Corazon.


[17.2.2018  1:09 GMT+1] (3136,1279,98,1518826192,205,3136,'Re: (-) A. Alexander & J. Walsh - Ancient airs, cantigas & dances for flute & guitar'


sonusantiqva.org

The Web SonusAntiqva
inicio home