Antologie české hudby
Dějiny české hudby
19-20. století


IMAGE1 - Jan Ladislav DUSÍK: Sonáta f moll, op. 77 "L' Invocation" – 2. Tempo di minuetto con moto (1811)   [4:59]
Hanuš Bartoň – klavír
Studio Matouš, 1995, MK 0020-2131

2 - Antonin REJCHA: Dechový kvintet e moll, op. 88, č 1 – 4. Finale. Allegro (c. 1817)   [4:23]
Pražské dechové kvinteto (Jan Riedlbauch, Liběna Séquartová, Vlastimil Mareš, Vladimíra Klánská, Lumír Vaněk)
Studio Matouš, 1993, MK 0006-2131

3 - Václav Jan TOMÁŠEK: Heidenröslein, op. 53, č. 1 na báseň J. W. Goetha (c. 1815)   [2:39]
Magdaléna Hájossyová – soprán, Marián Lapšanský – klavír
Multisonic, 1995, 310248-2231

4 - Václav Jan TOMÁŠEK: Tre ditirambi per il pianoforte, op. 65. – I. Allegro con fuoco (1818)   [4:01]
Dagmar Šimonková – klavír
Panton, 1975, 11 0516

5 - Bedřich SMETANA: Má vlast, cyklus symfonických básni – 3. Šárka (1875)   [9:42]
Česká filharmonie – Václav Neumann
Supraphon, 1975,11 1958-2011

6 - Bedřich SMETANA: Dalibor – 2. dějství, 4. scéna "Jak je mi?" (1867)   [3:09]
Eva Urbanová – soprán; Orchestr Národního divadla v Praze – Zdeněk Košler
Supraphon, 1995, SU 0077-2632

7 - Bedřich SMETANA: Smyčcový kvartet č. 2 d moll – 4. Finale. Presto (1883)   [2:47]
Smetanovo kvarteto (Jiří Novák, Lubomír Kostecký, Milan Škampa, Antonin Kohout)
Supraphon, 1976, SU 0070-2111

8 - Antonín DVOŘÁK: Biblická písně, op. 99. – V. Bože! Bože! Píseň novou... (1895)   [2:55]
Jindřich Jindrák – baryton; Symfonický orchestr FOK – Václav Smetáček
Supraphon, 1971, 11 1821-2211

9 - Antonín DVOŘÁK: Rusalka, op. 114. – 3. akt: "Necitelná vodní moci" (1900)   [6:08]
Gabriela Beňačková – soprán; Česká filharmonie – Václav Neumann
Supraphon, 1985, 11 2252-2631

10 - Antonín DVOŘÁK: Polednice. Symfonická báseň podle K J. Erbena, op. 109 (1896)   [14:24]
Česká filharmonie – Václav Neumann
Supraphon, 1978 + 1995, SU 0199-2011

11 - Antonín DVOŘÁK: Dumky, trio pro housle, violoncello a klavír c moll, op. 90. – 1. Lento maestoso - Allegro vivace (1891)   [4:04]
Guarneri Trio Prague (Čeněk Pavlík, Marek Jerie, Ivan Klánský)
Supraphon, 1992, 11 1561-2131

12 - Zdeněk FIBICH: Nálady, dojmy a upomínky, op. 41. – 19. Quasi presto e con fuoco (1894)   [3:40]
Marián Lapšanský – klavír
Supraphon, 1996, SU 0188-2131

13 - Zdeněk FIBICH: Vodník. Melodram na báseň K. J. Erbena, op. 15 (závěr) (1883)   [4:39]
Carmen Mayerová – recitace; Filharmonie Hradec Králové – František Vajnar
AMU, 2000, HF 0014-2

14 - Vítězslav NOVÁK: Pan. Báseň v tónech o pěti větách, op. 43. – II. Hory (1910)   [7:56]
František Rauch – klavír
Supraphon, 2003, SU 3744-2113
Texty / Texts:
1. polovina 19. století (Období ca 1810 – 1860) – Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Období po roce 1860 – Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
IMAGE1 - Josef SUK: Pohádka léta. Hudební báseň, op. 29. – 4. V moci přeludů (1907-9)   [11:21]
Česká filharmonie – Libor Pešek
Supraphon, 1985, 111984-2031

2 - Josef SUK: O matince, op. 28. – 1. Když byla matinka ještě děvčátkem (1907-9)   [3:34]
Ivan Moravec – klavír
Supraphon, 2000, SU 3509-2111

3 - Leoš JANÁČEK: Smyčcový kvartet č 2 "Listy důvěrné" – 3. Moderato (1928)   [5:55]
Janáčkovo kvarteta (Jiří Trávníček, Adolf Sýkora, Jiří Kratochvíl, Karel Krafka)
Supraphon, 2000, SU 3460-2111

4 - Leoš JANÁČEK: Taras Bulba. Rapsódie pro orchestr – 2. Smrt Ostapova (1918)   [4:54]
Státní filharmonie Brno, František Jílek
Supraphon, 1989, 110282-2031

5 - Leoš JANÁČEK: Zápisník zmizelého pro tenor, alt, tři ženské hlasy a klavír – XVII, XVIII (1919)   [2:56]
Peter Straka – tenor, Marián Lapšanský – klavír
Supraphon, 1998, SU 3378-2931

6 - Leoš JANÁČEK: Její pastorkyňa – 3. jednání, 10. výstup "Ještě jsem tu já" (1906)   [4:19]
Naděžda Kniplová, Gabriela Beňačková, Vilém Přibyl; Sbor a orchestr Janáčkovy opery v Brně – František Jílek
Supraphon, 1995, SU 0047-2632

7 - Otakar OSTRČIL: Křížová cesta. Variace pro velký orchestr, op. 24. – VIII. Moderato assai, IX Allegro (1928)   [4:50]
Česká filharmonie – Václav Neumann
Supraphon, 1979, 11 1964-2031

8 - Erwin SCHULHOFF: 5 Études de Jazz, č. 5 "Kitten on the Keys" (1926)   [2:45]
Tomáš Víšek – klavír
Supraphon, 1993, 111870-2131

9 - Pavel BOŘKOVEC: Start. Symfonické allegro pro velký orchestr (1929)   [6:58]
Česká filharmonie – Zdeněk Košler
Panton, 1971 + 1994, 81 1366-2011

10 - Pavel HAAS: Suita pro hoboj a klavír, op. 17. – III. Moderato (1939)   [5:40]
Vítězslav Winkler – hoboj, Hana Pelikánová – klavír
Bonton Music a.s. 1985 + 1997, 71 0524-2131

11 - Alois HÁBA: Matka. Čtvrttónová opera o 10 obrazech, op. 35. – 1. "Potěš ťa Pánbů, súsede" (1929)   [5:40]
Sbor Národního divadla v Praze – Milan Malý; Orchestr Smetanova divadla – Jiří Jirouš
Supraphon, 1965, 10 8258-2632

12 - Bohuslav MARTINŮ: České madrigaly. Osm madrigalů pro smíš. hlasy, H. 278 – 6. "Chceme my se chceme, ale potajemně" (1939)   [1:39]
Kühnův smíšený sbor – Pavel Kühn
Supraphon, 1999, SU 3101-2232

13 - Bohuslav MARTINŮ: Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry a tympány – 1. Poco allegro (1938)   [6:35]
Pražská komorní filharmonie – Jiří Bělohlávek
Český rozhlas Praha, 1997

14 - Bohuslav MARTINŮ: Sonáta pro housle a klavír č. 3. – 4. Lento. Moderato. Allegro (1944)   [7:43]
Bohuslav Matoušek – housle, Petr Adamec – klavír
Supraphon, 2000, 81 9028-2911
Texty / Texts:
Na přelomu 19. a 20. století a v prvních desetiletích 20. století – Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
IMAGE1 - Vladimír SOMMER: Vokální symfonie pro alt, recitátora, sbor a orchestr – 3. "Přijde smrt a bude mít tvé oči... (1958)   [8:15]
Věra Soukupová – alt; Česká filharmonie – Václav Neumann
Supraphon, 1965, SU 81 9028-2

2 - Miloslav KABELÁČ: 7. symfonie pro recitátora a orchestr – 2. Člověk (1967/8)   [9:05]
Václav Voska – recitace; Sinfonie Orchester des Südwestfunk – Ernest Bour
Český rozhlas Praha, 1970

3 - Jan KLUSÁK: I. invence pro komorní orchestr (1961)   [8:32]
Komorní harmonie – Libor Pešek
Supraphon, 1969, 1 10 0577

4 - Zbyněk VOSTŘÁK: Zrození měsíce pro komorní orchestr, op. 39 (1966)   [11:47]
Musica viva pragensis – Zbyněk Vostřák; Symfonický orchestr FOK – Jiří Stárek
Supraphon, 1968, 1 10 0471

5 - Jan KAPR: Cvičení pro Gydli. Čtyři studie pro soprán, flétnu a harfu – 3. Lento assai, 4. Motto allegro (1967)   [4:37]
Jana Jonášová – soprán, Václav Žilka – flétna, Dagmar Platilová – harfa
Supraphon, 1971, 1 19 0556

6 - Marek KOPELENT: Zátiší pro komorní orchestr (1968)   [9:04]
Pavel Janda – viola, Kateřina Zlatníková – cimbál; Musica viva pragensis – Zbyněk Vostřák
Český rozhlas, 1993, PR 255 003

7 - Petr EBEN: Pragensia. Tři renesanční obrazy na texty rudolfínských receptur pro kom. smíšený sbor s dopr. renesančních nástr. – I. Jak kule ohnivé dělati (1972)   [4:40]
Pražští madrigalisté – Miloslav Venhoda
Supraphon, 1975, 1 121607

8 - Luboš FIŠER: Patnáct listů podle Dürerovy Apokalypsy pro orchestr (zkráceno) (1965)   [4:58]
Státní filharmonie Brno – Jiří Waldhans
Supraphon, 1968, 1 10 0511

9 - Ivana LOUDOVÁ: Hymnos pro dechy a bicí (1972)   [7:50]
Symfonický orchestr FOK – Mário Klemens
Český rozhlas Praha, 1976

10 - Miloslav IŠTVAN: Hry. Sedm obrazů pro orchestr – 3. Hra – milostná (1977)   [3:32]
Státní filharmonie Brno – František Jílek
Supraphon, 1989, 11 0118-1011

11 - Milan SLAVICKÝ: Smyčcový kvartet "Dialogy s tichem" – 3. Intermezzo (1978)   [2:22]
Doležalovo kvarteto (Milan Puklický, Josef Kekula, Karel Doležal, Vladimír Leixner)
Panton, 1979, 8111-0099

12 - Peter GRAHAM: Koncert pro housle a orchestr – 1. Con moto (1989)   [3:34]
Ivan Ženatý – housle; Orchestr Studio Brno – Aleš Podařil
Český rozhlas Brno, 1989
Texty / Texts:
Česká hudba 1945 – 1989 – Mgr. Tereza Havelková