Janus Pannonius


IMAGE

januspannonius.hu
2008
MACs Records

2004, Magyar Rádió 20-as stúdió, Budapest (#9, 15)
2008. szeptember, Sonarium Hangstúdió, Pécs (#7, 10)
2008 ősze, Classic-Sound Hangstúdió, Budapest (#1-6, 8, 11-14, 16-22)
1 - Pannónia dicsérete (Laus Pannoniae)   [0:21]

2 - Mars istenhez békességért (Ad Martem, precatio pro pace)   [2:22]
zene: Huzella Péter
előadja: Huzella Péter - 6-húros gitár, ének
közreműködik: Heinczinger Miklós - moldvai furulya; Pusztai Gábor - ütőhangszerek; Török Máté - cselló

3 - Hunyadi János sírfelirata; Hunyadi Jánosnak, Mátyás király atyjának sírfelirata
(Epitaphium Ioannis Huniadis; Epitaphium Ioannis Hunyadi, Matthiae regis patris)   [2:03]
zene: Kátai Zoltán
előadja: Kátai Zoltán - koboz, ének

4 - Prosperhez; Egy dunántúli mandulafáról (Ad Prosperum; De amygdalo in Pannonia nata)   [3:41]
zene: Török Máté
előadja a Misztrál együttes:
Heinczinger Miklós - ének; Hoppál Mihály - basszusgitár; Pusztai Gábor - ütőhangszerek;
Tóbisz Tinelli Tamás - ének; Török Máté - ének, gitár, cselló
közreműködik: Csörsz Rumen István - lant; Kónya István - lant

5 - Abiens valere iubet sanctos reges, Waradini (Búcsú Váradtól - részletek)   [3:24]
zenei átdolgozás XVI. századi dallamok felhasználásával: Csörsz Rumen István
előadja a Musica Historica együttes:
Csörsz Rumen István - lant, ének; Juhász Viktor - fidula, kórus; Kasza Roland - derbuka; Palócz Réka - hárfa;
Sudár Balázs - diszkantlant; Széplaki Zoltán - harántfuvola, furulya, kórus

6 - Búcsú Váradtól (Abiens valere iubet sanctos reges, Waradini)   [3:57]
zene: Radványi Balázs
előadja a Kaláka együttes:
Becze Gábor - nagybőgő, vokál; Gryllus Dániel - blockflőte, vokál;
Gryllus Vilmos - koboz, vokál; Radványi Balázs - ének

7 - Névváltoztatásáról (De immutatione sui nominis)   [3:00]
zene: Lakner Tamás
előadja a Szélkiáltó együttes:
Lakner Tamás - gitár, mandolin, ének; Fenyvesi Béla - tamburica, ének;
Keresztény Béla - mandolin, ütőhangszerek, ének; Rozs Tamás - cselló, ének

8 - A narni Galeottóhoz (Ad Galeottum Narniensem)   [1:26]
zene: Csörsz Rumen István
előadja: Csörsz Rumen István - lant, ének

9 - Az udvaroncok szerencséjének forgandóságáról (De fortuna aulicorum)   [1:54]
zene: Sebő Ferenc
előadja a Sebő együttes:
Sebő Ferenc - ének, gitár; Barvich Iván - tárogató;
Orczi Géza - tapan, derbuka, csörgő; Perger László - bolgár tambura

10 - Könyörgés az istenekhez a török ellen hadba induló Mátyás királyért
(Comprecatio Deorum pro rege Matthia in Turcos bellum parante)   [2:07]
zene: Fenyvesi Béla
előadja a Szélkiáltó együttes:
Lakner Tamás - hegedű, ének; Fenyvesi Béla - gitár, furulya, ütőhangszerek, ének;
Keresztény Béla - ütőhangszerek, ének; Rozs Tamás - cselló, ének

11 - Comprecatio Deorum pro rege Matthia in Turcos bellum parante
(Könyörgés az istenekhez a török ellen hadba induló Mátyás királyért)   [5:24]
zene: Hoppál Mihály, Pusztai Gábor (török és bolgár tradícionális dallamok felhasználásával)
előadja a Misztrál együttes:
Heinczinger Miklós - ének, klarinét, zurna; Hoppál Mihály - nagybőgő, saz, brácsa, psalterium;
Pusztai Gábor - ütőhangszerek; Tóbisz Tinelli Tamás - ének; Török Máté - ének, mandolin, koboz, cselló
közreműködik: Csörsz Rumen István - bolgár duda; Széplaki Zoltán - töröksíp

12 - Ágneshez; Milyen barátnőt szeretne (De Agnete; Qualem optet amicam)   [3:45]
zene: Tolcsvay Béla
előadja: Tolcsvay Béla - ének, 12-húros gitár
közreműködik: Pusztai Gábor - ütőhangszerek; Hoppál Mihály - nagybőgő

13 - Mikor a táborban megbetegedett (De se aegrotante in castris)   [6:58]
zene: Huzella Péter
előadja: Huzella Péter - 6-húros gitár, ének

14 - Pannónia dicsérete (Laus Pannoniae)   [0:46]
zene: Radványi Balázs
előadja a Kaláka együttes:
Becze Gábor - nagybőgő, ének; Gryllus Dániel - ének;
Gryllus Vilmos - koboz , ének; Radványi Balázs - ének, gitár

15 - Laus Pannoniae - Pannónia dicsérete   [3:06]
zene: Sebő Ferenc
előadja a Sebő együttes:
Sebő Ferenc - ének, tekerő; Barvich Iván - kaval;
Orczi Géza - tapan, csörgő; Perger László - bolgár tambura

16 - Óda ugyanahhoz [Ó kilenc nővér...]
„Henrikhez, a germán költőhöz” (Ad eundem ode)   [2:57]
zenei átdolgozás XVI. századi dallamok felhasználásával: Csörsz Rumen István
előadja a Musica Historica együttes:
Csörsz Rumen István - lant, ének; Juhász Viktor - fidula; Széplaki Zoltán - zergekürt

17 - A nyúlról és a rókáról; Tháleszról, amikor egy öregasszony gúnyolta; Epigramma
[Mert a hibákat akár egy kézzel is el tudod érni...]

(De lepore et vulpe; De Thalete ab anu irriso; Epigramma)   [2:43]
zenei átdolgozás XVI. századi dallamok felhasználásával: Szabó István
előadja a Vagantes trió:
Kálmán Péter - dob; Szabó István - ének, koboz; Tóth István - blockflőte

18 - Lelkemhez (Ad animam suam)   [4:52]
zene: Kobzos Kiss Tamás
előadja: Kobzos Kiss Tamás - gitár, ének

19 - Panaszkodik a király hosszas távolléte miatt; Mátyás királyhoz
(Conqueritur de mora regis; Ad Matthiam regem)   [3:22]
zene: Heinczinger Miklós
előadja a Misztrál együttes:
Heinczinger Miklós - ének; Hoppál Mihály - nagybőgő, saz;
Pusztai Gábor - ütőhangszerek; Tóbisz Tinelli Tamás - ének; Török Máté - ének, gitár

20 - Az emberi élet veszteségéről (De iactura vitae humanae)   [1:15]
zene: Kátai Zoltán
előadja: Kátai Zoltán - koboz, ének
közreműködik: Török Máté - ének

21 - Békéért (Pro pace)   [2:44]
zene: Tóbisz Tinelli Tamás
előadja a Misztrál együttes:
Heinczinger Miklós - ének, basszusfurulya; Hoppál Mihály - nagybőgő;
Tóbisz Tinelli Tamás - ének, 6-húros gitárok; Török Máté - ének, cselló
közreműködik: Gulyás Csilla - hárfa

22 - Pannónia dicsősége (Laus Pannoniae)   [0:21]
előadja: Kátai Zoltánénekelt szövegek:
latin és magyarIMAGEJanus Pannonius
(1434-1472)

Megzenésített versek

A lemez előszava

A „petrarcai őszinteségű poéta”, a humanista irodalom európai hírű alakja, Janus Pannonius előtt tisztelegnek a hazai verséneklők és régi zenészek jelesei. Az előadók célja, hogy széles körben népszerűsítsék a magyar irodalom első világirodalmi jelentőségű nagyságának költészetét.

Janus Pannonius sokszínű költészetét a Laus Pannoniae – talán legismertebb – régebbi és az epigramma legújabb fordítása foglalja keretbe. A lemezen szereplő húsz zenei feldolgozás a költő szellemes és erotikus epigrammáiból, a humanista értékrendet megjelenítő szövegekből, a szellemi hontalanságot, a koránjöttség tudatát, az elmúlás elégikus-tragikus hangulatát megjelenítő versekből egyaránt válogat.

A reneszánsz zene hangzásvilágát idéző, reneszánsz hangszereket is felvonultató megoldások mellett, a magyar és az európai néphagyományból táplálkozó dallamkincs és a világzenei műfajok színes világa is jelentős szerepet játszik az elkészült zenei anyagban. A több mint ötszáz éve halott költő időmértékes, eredetileg latin nyelvű szövegeinek az antikvitást is megidéző lüktető verselése és ennek latin és magyar megszólaltatása természetes módon lép kapcsolatba a mai populáris kultúrában elterjedt, a fiatalok számára otthonos ritmizált szövegmondással is.

A CD készítői nagy örömmel bocsátják útjára JANUS PANNONIUS verseinek összeállítását – 2008-ban, a Reneszánsz Évben.

Sudár Annamária