Ars Nova, Jacek Urbaniakdiscografía ilustrada

Musique ą la Chapelle des Jagellons. Mikołaj z RADOMIA. Rękopis Jana z Jasiennej
accord, 1989

Petrus de GRUDZIĄDZ. Chansons et motets / Bornus Consort
accord, 1990

El Llibre Vermell. Pieśni pielgrzymów do klasztoru Montserrat. Katalonia, Hiszpania, XIV w.
jam, 1991

Mikołaj z RADOMIA (XV w.). Dzieła Wszystkie
dux, 1991

Muzyka na Wawelu
dux, 1995

Zaświeć niesiądzu. Pieśni kurpiowskie / Apolonia Nowak
dux, 1996

Mikolaj GOMÓLKA. Melodie na Psalterz Polski / Il Canto
dux, 1996

Jezusa Judasz przedał. Polskie pieśni pasyjne / Collegium Vocale Bydgoszcz
dux, 1996

Bogurodzica. Hymny, sekwencje, utwory wieloglosowe. Muzyka polskiego sredniowiecza XIII-XV w.
tonpress, 1996

Pieśni Sefardyjskie
zpr, 1997

Orkiestra Złotego Wieku – • Bal renesansowy w Warszawie
dux, 2000

Muzyka Jagiellonów. Rękopis Krasińskich, XV w.
travers, 2001

Anatomia kobyły. Kurpiowskie i mazowieckie piosenki ludowe na dawnych instrumentach / Apolonia Nowak, Paweł Majewski
travers, 2003

Muzyka Piastów Slaskich XIII-XV w.
travers, 2003

Rudolphina. Skarby Legnicy
dux, 2004

Cornelius SCHUYT. Dodeci padovane et altretante gagliarde
travers, 2004

Muzyka Polskiego Średniowiecza / Subtilior Ensemble
travers, 2006

Muzyka polskiego Renesansu / Subtilior Ensemble
travers, 2006

O cudownych uzdrowieniach... Cantigas de Santa Maria • Estampidy z XIV w. • Legendy trynitarskie
travers, 2008

Tabulatura Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego
travers, 2010

Cyprian BAZYLIK. Dzieła Wszystkie / Subtilior Ensemble • Chór Cantilena
sieradz / travers, 2012