discografía · Ars Nova Warszawa · discography
www.arsnovapolonia.eu · www.travers-music.comJAGELLON 1989
Musique ą la Chapelle des Jagellons • Muzyka w kaplicy Jagielloński
XVe sičcle • XV wieku


Accord 201032
GRUDZIADZ 1990
Petrus de GRUDZIĄDZ (Vers 1400-1470)
Chansons et motets


Bornus Consort - Marcin Bornus-Szczyciński


Accord 201412
LLIBRE 1991
El Llibre Vermell. Pieśni pielgrzymów do klasztoru Montserrat


Studio 600 – Jacek Urbaniak · Chór Akademicki SGGW-AR w Warszawie – Michała Dąbrowskiego


JAM CD 0591
RADOMIA 1991
Mikołaj z RADOMIA (XV w.)
Dzieła Wszystkie


Dux 0229
WAWELU 1995
Muzyka na Wawelu


Dux 0216
ZASWIEC 1995
Zaświeć niesiądzu. Pieśni kurpiowskie


Dux 0261
GOMOLKA 1996
Mikołaj GOMÓŁKA
Melodie na Psałterz Polski


Il Canto - Michał Straszewski


Dux 0244
JEZUSA 1996
Jezusa Judasz przedał. Polskie pieśni pasyjne


Collegium Vocale Bydgoszcz - Michał Zieliński


Dux 0469

BOGURODZICA 1996
Bogurodzica. Hymny, sekwencje, utwory wielogłosowe
Muzyka polskiego średniowiecza XIII-XV w.


Tonpress Czas Kultury / Dux 0316
MILLENIUM 1996
Millenium Sancti Adalberti-Wojciechi
Polskie średniowieczne śoiewy liturgiczine ku czci Świętego Wojciecha


Bornus Consort i Schola Akademii Teologii Katolickiej – Marcin Bornus-Szczyciński
Il Canto – Michał Straszewski
Augustyn Bloch, organyPolskie Radio PRCD 001
SEFRADYJSKIE 1997
Pieśni Sefardyjskie


Jadwiga Teresa Stępień


ZPR Records
ORKIESTRA 2000
Bal Renesansowy w Warszawie

Orkiestra Złotego Wieku – Jacek Urbaniak


Dux 0193
JAGIELLONOW 2001
Muzyka Jagiellonów. Rękopis Krasińskich, XV w.


Travers CD 001
ANATOMIA 2003
Anatomia kobyły. Kurpiowskie i mazowieckie piosenki ludowe na dawnych instrumentach


Apolonia Nowak, Paweł Majewski


Travers CD 002
SLASKICH 2003
Muzyka Piastów Śląskich XIII-XV w.


Travers CD 003

RUDOLPHINA 2004
Rudolphina
Skarby Legnicy


Subtilior Ensemble – Piotr Zawistowski


Dux 0455
SCHUYT 2004
Cornelius SCHUYT
Tańce renensansowe - Niderlandy 1611 r.
Dodeci padovane et altretante gagliarde


Travers CD 004
SREDNIOWIECZA 2006
Muzyka Polskiego Średniowiecza


Subtilior Ensemble – Piotr Zawistowski


Travers 005
RENESANSU 2006
Muzyka polskiego Renesansu


Subtilior Ensemble – Piotr Zawistowski


Travers 006
CUDOWNYCH 2008
O cudownych uzdrowieniach...
Cantigas de Santa Maria • Estampidy z XIV w. • Legendy trynitarskie


Maria Pomianowska, Anna Mikołajczyk-Niewiedział


Travers 007
TABULATURA 2010
Tabulatura Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, 1580


Travers 008
CYPRIAN 2012
Cyprian BAZYLIK
Dzieła wszystkie


Subtilior Ensemble – Piotr Zawistowski
Chór Cantilena, Sieradz – Alina KulikSieradz / Travers