Muzyka na Wawelu
Ars Nova


IMAGEN

arsnovapolonia.eu
dux.pl
muziekweb.nl

1995
Dux 0216

This album of the Ars Nova group directed by Jacek Urbaniak contains original old Polish pieces depicting the rich life of the epoch. And thus, in these small miniature compositions we can hear the turmoil of historical battles, citylife noises, merrymaking of wedding parties, and almost see a majestic ceremony of coronation or those clad in black for a funeral procession.

polartcenter.com

1 - Hejnał średniowieczny   [1:52]
2 - Cracovia civitas (Anonim, 1 poł. XV w.)   [4:58]
3 - Maria en mitissima (Anonim, XIV/XV w.)   [3:01]
4 - Chwała tobie gospodzinie (Anonim, ok. 1452)   [2:53]
5 - Hejnał renesansowy   [0:58]
6 - Napis nad grobem zacnej Królowej Barbary Radziwiłówny (Anonim, 1551)   [3:57]
7 - Królewny Polskiej Anny po śmierci Zygmunta Augusta
Króla Polskiego żałobliwe utyskowanie albo lament (Anonim, po 1573)   [5:11]
8 - Pieśń o weselu najaśniejszego Króla Sygmunta wtórego, Augusta pirwego (Anonim, 1547)   [2:11]
9 - Pieśń na elekcję króla Henryka Walezego (Anonim, 1574)   [2:53]
10 - Hejnał wojenny   [1:30]
11 - Dobry taniec polski (Anonim, XVI w.: Tabulatura organowa Christiana Loeffelholtza, 1585)   [2:34]
12 - Pieśń nowa, o szczęśliwej potrzebie pod Byczynam (sł: Joachim Bielski. Anonim, 1588)   [4:16]
13 - Mikołaj GOMÓŁKA: Psalm 47 "Kleszczmy rękoma wszyscy zgodliwie" (sł: Jan Kochanowski)   [2:19]
14 - Mikołaj GOMÓŁKA: Psalm 33 "Pana sercem wesołym wspomieńcie, cnotliwi" (sł: Jan Kochanowski)   [1:41]
15 - Przestrach za złe sprawy ludzkiego żywota (sł: Mikolaj Rej. Anonim, poł. XIV w.)   [1:59]
16 - Diomedes CATO: Favorito   [2:35]
17 - Passamezzo (Anonim, 1 poł. XVI w., Tabulatura Jana z Lublina, 1540)   [2:48]
18 - Szewczyk (Anonim, 1 poł. XVI w., Tabulatura Jana z Lublina, 1540)   [1:43]
19 - Rex (Anonim, 1 poł. XVI w., Tabulatura Jana z Lublina, 1540)   [2:44]


Ars Nova
Jacek Urbaniak