Zaświeć niesiądzu
Pieśni kurpiowskie
Apolonia Nowak • Ars Nova


IMAGEN

arsnovapolonia.eu
dux.pl

1996
Dux 0261

16-18 październik, 1995
Kościół Karmelitów, W.N.M.P., Warszawa

Woda
1 - W kadzidlańskiem boru   [3:15]
2 - Nie spodoba się (a capella)   [1:25]
3 - Nie spodoba się (instr.)   [3:00]
4 - Hej z góry (a capella)   [3:21]
5 - Hej z góry (instr.)   [2:16]
6 - Moje druhenki   [2:27]
7 - Leciały gąseńki (instr.)   [3:51]
8 - Przy dolinie rzycka płynie   [2:41]


Wieś
9 - Mój świecie   [8:09]
10 - A u mej mamy   [3:20]
11 - Moja mamo jado goście (a capella)   [1:07]
12 - Jado goście   [2:55]
13 - W kościele bylim   [2:27]
14 - Macie dziadku (a capella)   [1:36]
15 - Fafur (instr.)   [1:45]


Las
16 - Jek wyjdę na pole   [6:38]
17 - Dajcie, nie żałujcie (instr.)   [4:15]
18 - Kanarek spsiewa   [2:47]
19 - Pozic mamo roz   [3:00]
20 - Nisko słonko   [4:42]
21 - Zaświeć niesiądzu   [6:15]
Opracowanie utworów:

Jacek Urbaniak (#3, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 19, 20, 21)
Agata Sapiecha (#6, 16, 17)
Marcin Zalewski (#1, 13, 18)
Tadeusz Czechak (#8)
Ryszard Borowski (#15)
IMAGEN
Zespól instrumentów dawnych Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego
Ars Nova
Jacek Urbaniak

Apolonia Nowak • śpiew
Jacek Urbaniak • pomort, róg, cornamuse, flety
Agata Sapiecha • fidel, rebec, mazanki
Małgorzata Feldgebel • fidel
Joanna Nogal • fidel
Marcin Zalewski • viola da gamba, lutnia, okaryna
Tadeusz Czechak • psałterium, harfa gotycka, lutnia, bęben
Czesław Pałkowski • flety, okaryna, lira korbowa
Marcin Domżał • kieliszki, gwizdek
IMAGENApolonia Nowak, urodzona w Piaseczni koło Kadzidła na Kurpiach (woj. ostrołęckie) przejęła artystyczne zainteresowania od swej matki i babki. Jest wycinankarką i przede wszystkim śpiewaczką obdarzoną potężnym i czystym „białym” głosem. Jej wycinanki, kwiaty z bibuły, pisanki skrobane zdobią wiele muzeów i kolekcję papieską. Apolonia Nowak zaczęła śpiewać w 1960 roku, w zespole „Kurpianka”, w Kadzidle. Występowała w Anglii, Włoszech, ZSRR, Niemczech, Szwajcarii i Szwecji. Otrzymała najwyższe nagrody dla twórców ludowych: Ministra Kultury, Złotą Basztę w Kazimierzu, nagrodę Oskara Kolberga. Od 1992 roku współpracuje z zespołem ARS NOVA, z którym nagrała dla Polskiego Radia i TVP – 30 pieśni kurpiowskich leśnych (rzewne) i weselnych (wesołe). W pieśniach tych nienaruszona warstwa wokalna oprawiona jest w swobodnie improwizowany lub skomponowany akompaniament instrumentarium średniowiecznego. instrumenty dawne wywodzące się w prostej linii od ludowych brzmią w tej archaicznej muzyce kurpiowskiej bardzo naturalnie. Muzycy, którzy akompaniowali pieśni truwerów i minesingerów stają przed podobnym zadaniem. Odwieczne tematy wszelkich pieśni: miłość, przemijanie szczęśliwej młodości, śmierć, wszechobecna przyroda, praca na ziemi, wesele, zabawa, zwyczaje obrzędowe – znajdują w tym kontekście nowy wyraz. Apolonia Nowak śpiewa w gwarze kurpiowskiej pieśni przekazywane od wieków z ust do ust. Niewątpliwie ich korzenie sięgają wiele setek lat wstecz, choć ulegają ciągłym zmianom. W styczniu 1996 roku Apolonia Nowak i Jacek Urbaniak otrzymali nagrodę Polskiego Radia i nagrodę na konkursie w Szanghaju za nagranie tych pieśni. Powstał też film telewizyjny „Panny smutne” w reż. Mariusza Grzegorzka, inspirowany pieśniami Apolonii Nowak i zespołu Ars Nova.


Jacek Urbaniak studia na oboju i flecie prostym odbył w Królewskiej Akademii Muzycznej w Sztokholmie (1974 r.) u prof. Alfa Nilsona i prof. Clasa Pehrsona. Był pierwszym oboistą opery w Oslo, oboistą Filharmonii Narodowej w Warszawie i Warszawskiej Opery Kameralnej. Od 1980 r. zajmuje się instrumentami historycznymi: obojem barokowym, fletami, pomortem, cornamuse.

Od 1981 r. prowadzi zespół Ars Nova, dla którego opracowuje cały repertuar. Jacek Urbaniak jest Prezesem Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej, sekretarzem Zarządu Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, dyrektorem Festiwalu Muzyki Dawnej Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie.


Ars Nova istnieje od 1981 r., zespołen kieruje Jacek Urbaniak. Ars Nova specjalizuje się w wykonaniu muzyki europejskie XIII–XVI w. i należy do czołowych grup tego rodzaju w Polsce. Zespół występował w najważniejszych salach koncertowych w kraju i za granicą (m. in. festiwale w Utrechcie, Glasgow, Moskwie, Mińsku, Wilnie, Budapeszcie, Paryżu, Dreźnie, Berlinie, Szwecji).

Ars Nova nagrywa cały swój repertuar dla Polskiego Radia (Adam de la Halle, Cantigas, Minesingerzy, Machaut, Rękopis Jana z Jasiennej, Psalmy Gomółki, Pieśni pasyjne, Kolędy staropolskie, Dawne pieśni kurpiowskie, Muzyka współczesna na instrumenty dawne), TV (filmy inspirowane muzyką dawną), na płyty (El Llibre Vermell, Mikołaj z Radomia, Piotr z Grudziądza, Muzyka dworu Jagiellonów, Muzyka na Wawelu) i na kasety (Cantigas, Pieśni Klabona, Tańce z Tabulatury Jana z Lublina).IMAGEN