Muzyka Jagiellonów
Rękopis Krasińskich, XV w.
Ars Nova


IMAGEN

arsnovapolonia.eu
folk.pl
travers-music.com
wsm.serpent.pl

2001
Travers CD 001

czerwiec 2001
Studio Hard, Warsaw
1 - Johannes CICONIA: Regina Gloriosa   [4:16]
2 - Johannes CICONIA: Gloria   [2:40]
3 - Magister EGARDUS: Gloria (wersja instrumentalna)   [4:58]
4 - Etienne GROSSIN: Credo   [6:10]
5 - Etienne GROSSIN (?): Bez tytułu   [4:16]
6 - Maria en mitissima   [3:41]
7 - Antonio ZACCARA da Teramo: Gloria Ad ogni vento (wersja instrumentalna)   [5:26]
8 - Mikołaj z OSTROROGA: Gloria   [3:20]
9 - Mikołaj z OSTROROGA (tekst: Stanisław Ciołek ?): Pastor gregis egregius   [3:32]
10 - Mikołaj z OSTROROGA: Ballada   [3:53]
11 - Mikołaj z OSTROROGA: Gloria   [2:25]
12 - Mikołaj z OSTROROGA: Hystorigraphi (wersja instrumentalna)   [4:35]
13 - Mikołaj z OSTROROGA: Credo   [2:19]
14 - Salve,thronus Trinitatis (wersja instrumentalna)   [1:35]
15 - Chwała Krakowowi! (sł. Stanisław Ciołek, tł. Jacek Urbaniak w/g Tadeusza Sinko)   [4:29]
16 - Breve regnum   [2:42]


Soliści:

Agnieszka Budzińska • sopran
Krzysztof Owczynik • tenor


Ars Nova
Jacek Urbaniak

Malgorzata Feldgebel
Miroslaw Feldgebel
Robert Krajewski
Joanna Nogal
Krzysztof Owczynik
Jacek Urbaniak
Piotr Wawreniuk
Marcin Zalewski
Rękopis Biblioteki Krasińskich (Kras 52) będący własnością Biblioteki Narodowej w Warszawie jest najważniejszym źródłem muzyki wielogłosowej w Polsce początku XV wieku. Powstał on przypuszczalnie w Polsce w latach 1426-1450. Zawiera 37 utworów muzycznych zapisanych czarną notacją menzuralną. Kompozytorzy tam zanotowani to: Mikołaj z Radomia, Johannes Ciconia, Estienne Grossin, Mikołaj z Ostroroga, magister Egardus, Antonio Zachara da Teramo, Nicola Zacharias, Peter Sweitzl, Anonimy. Większość utworów to kompozycje trzygłosowe wokalno-instru-mentalne z tekstem łacińskim. Są to utwory liturgiczne: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Alleluja, Magnificat, oraz mniej liczne utwory świeckie: pieśń i ballady. Muzyka manuskryptu jest przykładem wysokiej klasy muzyki zachodnioeuropejskiej: włoskiej, francuskiej i burgundzkiej z ważnymi elementami muzyki polskiej przełomu XIV i XV wieku.

Rodzimy jego element stanowią utwory Mikołaja z Radomia (9 utworów) i Mikołaja z Ostroroga (2 utwory) do tekstów Stanisława Ciołka. Na płycie przedstawiamy znaczną część utworów rękopisu Krasińskich w autorskim opracowaniu i interpretacji zespołu ARS NOVA, który od dwudziestu lat obcuje z tą muzyką widząc w niej niewygasłe źródło piękna i inspiracji. Na płycie (nr 8) znalazła się rekonstrukcja niekompletnie zapisanego utworu kompozytora z Wielkopolski – Mikołaja z Ostroroga, autorstwa Jacka Urbaniaka.

The Krasinski Library manuscript (Kras 52) which now belongs to the National Library in Warsaw constituted the most important source of polyphonic music in Poland in the early 15th century. It was created probably in Poland between 1426 and 1450, and contains 37 pieces written in the black mensural notation. The composers featured in the manuscript include Nicolas of Radom, Johannes Ciconia, Estienne Grossin, Nicolas of Ostroróg, magister Egardus, Antonio Zachara da Teramo, Nicola Zacharias, Peter Sweitzl as well as anonyms. Most of the compositions are instrumental and vocal pieces for three voices with Latin texts. They include such liturgical pieces as Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Alleluja and Magnificat, and a smaller number of secular songs and ballads. The manuscript constitutes a typical example of the finest music of Italian, French and Burgundy origin, and contains important Polish pieces form the late 14th and early 15th centuries.

Polish music is represented in the manuscript by Nicolas of Radom (nine pieces) and Nicolas of Ostroróg (two pieces) with texts by Stanisław Ciołek. This record encompasses the majority of the pieces contained in the manuscript. They have been arranged and interpreted by the ensemble ARS NOVA. For over twenty years members of the ensemble have focused their interests on such musical pieces seen as an inexhaustible source of beauty and inspiration. No. 8 on this record constitutes an incomplete piece by Nicolas of Ostrorog located in the Wielkopolska region reconstructed by Jacek Urbaniak.