Muzyka Polskiego Średniowiecza
Ars Nova • Subtilior Ensemble


IMAGEN

arsnovapolonia.eu
folk.pl
polartcenter.com
wsm.serpent.pl

2006
Travers CD 005
Hymny, sekwencje, części mszalne, motety, chansons, ballada, utwory świeckie, okolicznościowe - jedno i wielogłosowe z XIII-XV w.

Nagranie z okazji 25-lecia zespołu Ars NovaUtwory religijne

1 - Bogurodzica (XIII/XIV w.)   [2:07]
2 - Wincenty z KIELCZY: Gaude, mater Polonia (XIII w.)   [4:00]
3 - Omnia beneficia (ok. 1300 r., antyfonarz Klarysek ze Starego Sącza)   [0:59]
4 - Eia, sponsa Christi, gaude (sekwencja polska, XVI w., z graduału katedry we Włocławku)   [4:01]
5 - Mikołaj z RADOMIA: Alleluja (XV w.)   [0:45]
6 - Mikołaj z OSTROROGA: Pastor gregis egregius (XV w., sł. Stanisław Ciołek)   [3:35]
7 - Exordium / Nate Dei / Concrepet / Verbum caro (XV w., rękopis Jana z Jasiennej)   [3:36]
8 - Piotr z GRUDZIĄDZA: Preconia etroclita (XV w.)   [1:38]
9 - Salve sancta parens (XV w., z rękopisu brata Seweryna z klasztoru bernardynów w Kobylinie )   [1:17]
10 - Bądź wiesioła Panno czysta (XV w., z rękopisu brata Seweryna)   [3:37]
11 - Radości wam powiedam (XV w., z klasztoru kanoników regularnych w Kraśniku)   [2:11]
12 - O nadroższy kwiatku (XV w., według zapisu Aleksander Polińskiego)   [3:01]
13 - Chwała Tobie Gospodzinie (XV w., z kodeksu Działyńskich)   [2:34]
14 - Władysław z GIELNIOWA: Jezusa Judasz przedał (XV/XVI w.)   [5:42]
15 - Zdrowaś bądź Maryja (XV w., według rękopisu malborskiego)   [2:48]


Utwory świeckie

16 - Andrzej GAŁKA Z DOBCZYNA pod Śremen: Pieśń o Wiklefie (XV w.)   [4:27]
17 - Pieśń o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego (XV w.)   [4:53]
tekst z kodeksu własności Jana Długosza, melodia improwizowana przez Wojciecha Siemiona na motywach Podolanki
18 - Cracovia civitas (XV w., sł. Stanisław Ciołek)   [4:03]
19 - Mikołaj z RADOMIA: Historigraphi aciem (XV w., sł. Mikołaj z Błonia ?)   [4:46]
20 - Breve regnum (XV w., rękopis Biblioteki Krasińskich)   [3:23]


Soliści:

Wojciech Siemion • melorecytacja (#17)
Anna Mikołajczyk-Niewiedział • sopran (#12)
Anna Krawczuk • sopran (#15)
Piotr Olech • kontratenor (#6, 8, 18)
Mirosław Borczyński • baryton (#4, 11, 16)Ars Nova
Jacek Urbaniak

Małgorzata Feldgebel • fidel
Joanna Nogal • fidel
Mirosław Feldgebel • harfa, bęben, śpiew
Marcin Zalewski • lira korbowa, psałterium, bęben, viola da gamba
Paweł Zalewski • lira korbowa
Piotr Wawreniuk • puzon
Robert Krajewski • puzon
Przemysław Bychawski • puzon
Krzysztof Owczynik • flety, cornamuse, fujarki, kołatki, dzwonki, śpiew
Jacek Urbaniak • pomorty, flety, kołatki, śpiewSubtilior Ensemble
Piotr Zawistowski

Sebastian Ostapczuk • kontratenor
Piotr Szewczyk • tenor
Krzysztof Chalimoniuk • baryton
Mariusz Perkowski • baryton
Andrzej Zawisza • bas
Piotr Zawistowski • bas
Muzyka polskiego Średniowiecza / Medieval Polish Music


Bogurodzica
The most famous Polish Middle Ages song in the Polish language, of the rank of a hymn and a symbol of the victories of the Polish army, chanted before the battle of Grunwald 1410.

Gaude Mater Polonia
A hymn about St. Stanislaw, the patron of Poland. Written by Wincenty of Kielcza – the first Polish composer and poet known by name (ca. 1200–1270), he was the only chaplain of the Cracow bishop. Since 1257 he first lived in the monastery of Dominicans in Cracow, then in Racibórz, where he became the prior.

Omnia beneficia
One of the oldest Polish polyphonic compositions of Parisian Notre Dame style. Clarisse antiphonary from Stary Sącz.

Eia, sponsa Christe, gaude
Polish melody, anonymous, from Wloclawek cathedral gradual, 16th century

Alleluja
Written by Mikołaj of Radom

Pastor gregis egregius
Three voice composition in honor of St. Stanislaw composed by Mikołaj of Ostroróg, text by Stanisław Ciołek (?),15th century, Krasiński Library manuscript.

Exordium / Nate Dei / Concrepet / Verbum caro
Four voice motet from the manuscript of Jan from Jasienna, 15th century

Preconia etroclita
Composition by Piotr of Grudziądz

Salve sancta parens
Marian prayer, 15th century, from the manuscript of brother Seweryn of the Bernardines monastery in Kobylin

Bądź wiesioła Panno czysta
Marian prayer, 15th century, from the manuscript of brother Seweryn of the Bernardines monastery in Kobylin

Radości wam powiedam
Marian song, 15th century, from the collection of sermons from the regular canons monastery in Kraśnik, the copy done by Aleksander Poliński

O nadroższy kwiatku
Marian song, according to the version by Aleksander Poliński

Chwała Tobie Gospodzinie
The oldest polyphonic composition with a Polish text, telling the story of St. Stanislaw, 15th century, from the Działyński codex

Jezusa Judasz przedał
The only known musical composition of Wladyslaw of Gielniów, 15th-16th century

Zdrowaś bądź Maryja
One of the most popular Middle Ages song recorded in many Polish manuscripts, 15th century, according to the Malbork manuscript

Pieśń o Wiklefie
Reformation song by Andrzej Gałka of Dobczyn near Śrem, a Cracow canon, supporter of Hussitism and reformational ideas of Oxford theologian, John Wiklef.

Pieśń o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego
Starosta Andrzej Tęczyński not satisfied with the result of reparation of his armor by armorer Klemens, provoked a quarrel and beat the craftsman. In revenge he was murdered by Cracow burghers. Six of the perpetrators got the death sentence through decapitation in 1461. 15th century, text from the historical codex owned by Jan Długosz, melody improvised by Wojciech Siemion based on Podolanka motif

Cracovia civitas
Superb three voice composition praising Cracow and the royal court of Wladyslaw Jagiello written by Stanisław Ciołek, Deputy Chancellor of the Crown. In 1428 he became Poznan bishop. He is buried in the cathedral in Poznan.
15th century, Krasiński manuscript

Historigraphi aciem
Composition in honor of the Jagiellón family and it commemorate the birth of the prince Kazimierz Jagiellonczyk in 1426.
Mikołaj of Radom, text by Mikołaj from Błonie (?) or Stanisław Ciołek (?), 15th century

Breve regnum
Two voice song of Cracow students, who once a year between 15th and 22nd of October could blow off some steam on Cracow town squares. At the time strict rules of proper behaviour were suspended and the fun started, including often cock, goose, goat and pig fights.
15th century, the Krasiński manuscript

polartcenter.com