Paulina Ceremużyńska




Cantigas de amor e de amigo. Cantigas profanas galego-portuguesas dos séculos XIII e XIV
clave, boanerges, 2004


E moiro-me d'amor. Cantigas de desexo e soidade
xunta de galiciz, 2006