Zodiac / Capilla Flamenca
Ars Nova and Ars Subtilior in the Low Countries and Europe
medieval.org
capilla.be
Eufoda 1360
2004


Ram | aries | bélier • Maart | March | mars
Guillaume de MACHAUT (ca. 1300-1377)
1. Riches d'amour et mendians d'amie  [5:47]
Mathieu de GANT (fl. 1250)
2. De faire chançon envoisie  [3:10]


Stier | taurus | taureau • April | avril
Johannes CICONIA (ca. 1370/1375-1412)
3. Sus un' fontayne en remirant  [7:02]


Tweelingen | gemini | gémeaux • Mei | May | mai
Thomas FABRI (fl. 1400-1415)
4. Die mey so lieflic wol ghebloit  [1:28]
anoniem
5. Tsinghen van de nachtegaele  [2:02]


Kreeft | cancer • Juni | June | juin
anoniem
6. Or sus vous dormés trop, madame joliete  [3:55]
Mathieu de GANT
7. Mahiu, jugiez  [1:31]


Leeuw | leo | lion • Juli | July | juillet
SOLAGE (fl. 1480-1490)
8. Joieux de cuer en seumellant estoye  [2:36]
anoniem
9. Isabella  [2:30]


Maagd | virgo | vierge • Augustus | August | août
anoniem
10. Je, Fortune, fay a toulx assavoir  [1:12]
Mathieu de GANT
11. Je serf Amors a mon pooir  [1:31]


Weegschaal | libra | balance • September | septembre
SOLAGE
12. Calextone, qui fut dame terrouse  [3:38]
Johannes Simon de HASPRE (HASPROIS, fl. 1378-1428)
13. Puisque je suis fumeux, plains de fumee  [4:34]


Schorpioen | scorpio | scorpion • Oktober | October | octobre
Thomas FABRI
14. Ach, Vlaendre vrie  [2:49]
Adam de la HALLE (1240/1250-1288?)
15. Adan, d'amour vous demant  [1:54]


Boogschutter | sagittarius | sagittaire • November | novembre
SOLAGE
16. Le basile de sa propre nature  [3:23]
Guillaume de MACHAUT
17. Quant je sui mis au retour  [1:27]


Steenbok | capricorn | capricorne • December | décembre
Baude CORDIER (fl. 1400-1410)
18. Tous par compas suy composés  [2:21]


Waterman | aquarius | verseau • Januari | January | janvier
anoniem
19. Esperance, ki en mon cuer s'embath  [4:39]


Vissen | pisces | poissons • Februari | February | février
anoniem
20. Je languis d'amere mort  [3:39]
Pierre des MOLINS (fl. 1350)
21. De ce que foul pensé souvent remaynt  [2:29]
CAPILLA FLAMENCA
Dirk Snellings

Marnix de Cat, contratenor, slagwerk
Jan Caals, tenor
Lieven Termont, bariton
Dirk Snellings, bas

Liam Fennelly, vedel
Jowan Merckx, fluiten, doedelzak
Jan van Outryve, luit

Digitale opname en montage: Jo Cops Productions
Kapel van het Iers College, Leuven, II.2004
Artistieke leiding: Dirk Snellings
Musicologisch advies en toelichting: Bruno Bouckaert

Grafische vormgeving: Daniël Peetermans
Coverillustratie: Sagittarius
Oxford, Bodleian Library, Auct D info 2.11, fol. 11r
© The Art Archive | Bodleian Library Oxford
(foto: Paul Maeyaert)
Pag. 2, 5 en 15: ©: RMN/R.G. Ojeda

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap

de bijLoke

© 2004 Davidsfonds/Eufoda, Leuven
English liner notesVan Foi tot Zodiac

In opdracht van de Stedelijke Concertzaal de Bijloke in Gent koos de Capilla Flamenca enkele Gentse Ars nova-muziekfragmenten als vertrekpunt van de voorstelling Foi. In samenwerking met het Gentse dansgezelschap Les Ballets C. de la B. ging Foi in de regie van Sidi Larbi Cherkaoui in maart 2003 in première. Vroege polyfonie en moderne dans versmolten tot een tijdsoverschrijdende en pakkende voorstelling die gedurende één jaar heel de wereld bereisde.

De werken op deze cd zijn geordend naar het model van Les Très Riches Heures du Duc de Berry, het bekendste middeleeuwse getijdenboek. De relatie tussen het alledaagse leven en de kosmos wordt in de wereldberoemde kalenderminiaturen, gerealiseerd door de gebroeders Van Limburg tussen 1412 en 1416, bijzonder treffend en gedetailleerd geïllustreerd. Ze getuigen ook van de dwingende impact van de seizoenen op het dagelijkse leven en op de psyche van de middeleeuwse mens. De activiteiten van de maand binnen het wisselend verloop van de vier seizoenen worden verbonden met de astrologische tekens van de dierenriem (zodiak). Net als in de prechristelijke traditie waar het zodiakjaar begint met de lente, opent onze cd met dit veelbelovende seizoen.

Een rijke waaier aan stemmingen met de seizoenen (lente, zomer, herfst en winter) als decor weerklinkt in de veertiende-eeuwse liederen als een tijdloze spanningsboog van diepmenselijke gevoelens tussen het verleden en het heden.

Dirk Snellings
Artistiek directeur, Capilla Flamenca


Ars Nova en Ars Subtilior
in de Lage Landen en Europe


BRUNO BOUCKAERT


‘Or sont vivant biaus dis faisant
Qui ne s'en vont mie taisant
C'est de Machau le boin Willame
Si fait redolent, si que bausme
Philippes de Vitri et ses freres
Font choses bielles et moult clercs
Et la mettent leur estudie...’


Toen de Doornikse kroniekschrijver, dichter en abt Gilles li Muisis de bovenstaande verzen in 1350 in zijn Méditations optekende, was het al duidelijk wie de twee meest gerenommeerde componisten van zijn tijd waren. Philippe de Vitry (1291-1361) en Guillaume de Machaut (ca. 1300-1377) worden tot op vandaag beschouwd als de belangrijkste pioniers van de Franse Ars nova. Het werk van de Machaut en zijn tijdgenoot-componisten heeft het veertiende-eeuwse muziek-leven in de Lage Landen dan ook in sterke mate beïnvloed. Hun muziek werd vanuit de eersterangscentra van de Ars nova-kunst als Parijs en Avignon geïmporteerd. Dat hoeft niet te verwonderen, aangezien de algemene politieke en culturele ambities van de Lage Landen in die periode vooral op Parijs waren gericht. Maar in de afgelopen decennia zijn steeds meer nieuwe elementen opgedoken die aantonen dat er zeker geen sprake was van een louter eenrichtingsverkeer. Talrijke musici uit de Nederlanden studeerden aan de Parijse universiteit en bevolkten de Parijse hofkapel en de kapellen van de hertogen van Anjou, Berry en Bourgondië. Muziekfragmenten bewaard in onder meer Bergen, Brussel, Doornik, Gent, Kamerijk, Leiden, Luik, Tongeren en Utrecht getuigen van een zeer intensieve muziekpraktijk aan de hoven, in steden, kathedralen en kapittelkerken in de Lage Landen geruime tijd vóór Guillaume Dufay (1397?-1474) en Gilles Binchois (ca. 1400-1460) op het toneel verschenen. Deze muziekhandschriften bevatten niet alleen een omvangrijk, maar ook een bijzonder rijk en gevarieerd Ars nova-repertoire van zowel geestelijke als wereldlijke composities op Latijnse en Franse teksten. Talrijke werken zijn in de Lage Landen zelf ontstaan en geraakten van daaruit over Europa verspreid. Bovendien is een vrij groot aantal liederen op Nederlandse teksten overgeleverd. Dit alles wijst op een zeer specifieke en eigen bijdrage van musici en componisten afkomstig uit de Lage Landen tot de heersende Europese muziekstromingen van die tijd.

De ‘Gentse Ars nova-fragmenten’ krijgen in deze cd-opname een belangrijke plaats toebedeeld. Het betreft twee muziekhandschriften die bewaard worden in het Gentse Rijksarchief en afkomstig zijn uit de archieven van de abdij van de cisterciënzerzusters van Ter Haeghen (Gent, Rijksarchief, Varia D 3360 A) en van de abdij van Groenenbriel (Gent, Rijksarchief, Fonds Groenenbriel, Nr. 133). Het bifolio uit de abdij van Groenenbriel is een verzameling van misdelen en later toegevoegde chansons. De twee fragmenten uit de abdij van Ter Haeghen zijn restanten van een chansonnier dat mogelijk in Parijs of Dijon werd gekopieerd en was bestemd voor het hof van de Vlaamse graven te Gent. Hoewel beide manuscripten dateren van kort vóór of omstreeks 1400, bevatten ze hoofdzakelijk werken gecomponeerd vóór 1380. Het is niet verbazingwekkend dat de Machaut zelf met twee chansons is vertegenwoordigd. Het merendeel van de composities kadert binnen diezelfde Ars nova-traditie. Typisch in dit opzicht zijn de ballade De ce que foul pensé souvent remaynt van de Franse componist Pierre des Molins (fl. ca. 1350), de driestemmige anonieme virelai Or sus, vous dorméss trop, ma dame joliete en het anonieme Je, Fortune, fay a toulx assavoir, alle geconcipieerd in een aan de Machaut verwante stijl.

De Gentse fragmenten bevatten talrijke composities die — verrassend genoeg vaak vanuit deze Gentse handschriften — verspreid werden over heel Europa (onder meer in Duitsland, Oostenrijk en Noord-Italië) Ze bleven daar circuleren tot in de vroege vijftiende eeuw. Zo moet de Molins' ballade bijzonder populair zijn geweest. Naast de Gentse bron is ze immers nog overgeleverd in elf andere manuscripten, waaronder een klavierbewerking in de Codex Faenza (Faenza, Biblioteca Comunale, MS 117, ca. 1410-1420), en ze is het te zien op een tapijt uit Arras (ca. 1420) waarop een musicerend gezelschap wordt afgebeeld. Interessant is dat de Gentse fragmenten in diverse opzichten ook unica bevatten. De tekst van Je, Fortune, fay a toulx assavoir is enkel dankzij de Gentse fragmenten volledig gekend. Diverse composities bevatten stemmen materiaal dat in geen enkele andere bron is overgeleverd, zoals de contratenor in Je, Fortune, fay a toulx assavoir en het triplum in Esperance, ky en mon cuer s'embath.

In tegenstelling tot andere muziekbronnen uit dezelfde periode is in de Gentse fragmenten nog geen spoor te bekennen van de invloed van de Ars subtilior uit de laatste decennia van de veertiende eeuw. Wel zijn een aantal werken opgenomen van jongere, weliswaar anonieme componisten die een eenvoudiger en transparanter stijl hanteerden, zoals in de (vierstemmige) virelai Je languis d'amere mort en in het driestemmige rondeau Esperance, ky en mon cuer s'embath.

Deze opname bevat ook enkele eenstemmige liederen. Het veertiende-eeuwse Franse chanson sluit immers nauw aan bij de dertiende-eeuwse eenstemmige trouvèreliteratuur, zowel qua thematiek (het bezingen van de fines amours) als op het formele vlak (de genres). Niet toevallig wordt de Machaut beschouwd als de laatste trouvère. Van zijn hand is nog een groot aantal eenstemmige liederen overgeleverd, waaronder de virelai Quant je sui mis au retour. Hiermee trad hij in de voetsporen van de Noord-Franse musici-dichters uit de zogenaamde trouvèreschool van Arras, waarvan Adam de la Halle (1245/50-1288) een van de belangrijkste exponenten was. Een minder bekende trouvère uit diezelfde traditie is Mahieu de Gant (fl. ca. 1250), van wie hier drie van zijn zeven overgeleverde werken zijn opgenomen.

Met het overlijden van Guillaume de Machaut in 1377 verdween een van de onbetwistbare mentoren van de Franse Ars nova-kunst. Zijn dominante positie en het feit dat heel wat componisten van de generatie na de Machaut hetzelfde pad bleven bewandelen, betekende evenwel niet dat stilistische vernieuwingen uitbleven. Reeds kort vóór de Machauts dood manifesteerden zich nieuwe compositorische tendensen die in de laatste twee decennia van de veertiende eeuw en in de vroege vijftiende eeuw ten volle tot ontwikkeling kwamen, en bekendstaan onder de noemer Ars subtilior. Deze stroming combineert de verworvenheden uit de Ars nova met nieuwe elementen uit het Italiaanse trecento. Kenmerkend zijn een verregaande verfijning en complexiteit, zowel op ritmisch en harmonisch vlak, als op het gebied van de muzieknotatie.

Met zijn 112 composities is de Codex Chantilly (Chantilly, Musée Condé, MS 564) de belangrijkste muzikale bron van de Ars subtilior. Een van de best vertegenwoordigde componisten in dit handschrift is de vermoedelijk Franse componist Solage (fl. late veertiende eeuw). Van zijn hand zijn de twee ballades Calextone, qui fut dame terrouse en i]Le basile de sa propre nature[/i], en de virelai Joieux de coeur en seumellant estoye. Uit de teksten van zijn composities kan worden afgeleid dat hij omstreeks 1380 aan het Franse hof actief was. In de complexe driestemmige ballade Calextone, qui fut dame terrouse verwijst het acrostichon Cathelli naar het huwelijk van een zekere Cathelinne, wellicht te identificeren met Cathérine, de dochter van de Franse koning Charles VI die in 1386 huwde m,et de zoon van de hertog van Berry. Het op de Italiaanse caccia geïnspireerde rondeau Tous par compas suy composés van Baude Cordier (fl. vroege vijftiende  eeuw) is eveneens in de Codex Chantilly overgeleverd en kan in dezelfde traditie worden gesitueerd. Dat geldt ook voor de tweestemmige, zeer complexe ballade Puisque je sui fumeux, plains de fumee van Johannes Simon de Haspre (Hasprois, fl. 1378-1428). Hasprois was afkomstig van het Noord-Franse Atrecht (Arras) en bouwde zijn muzikale carrière uit in dienst van het Portugese hof, de Franse koning Charles V en het pauselijk hof te Avignon.

Dat de Ars subtilior ook beoefend werd door componisten uit de Lage Landen moge blijken uit de driestemmige virelai Sus un' fontayne en remirant van de Luikenaar Johannes Ciconia (ca. 1370/1375-1412). Het is weliswaar de enige compositie die hij in deze stijl concipieerde, maar ze wordt beschouwd als een van de meest extreme uitingen van de Ars subtilior. De compositie is overgeleverd in het handschrift Modena, Biblioteca Estense e Universitaria, MS M.5.24, dat samen met de Codex Chantilly als een van de belangrijkste muziekbronnen van de Ars subtilior geldt. Heel opmerkelijk is het feit dat Ciconia zowel muzikaal als tekstueel citeert uit drie werken van de Itnliaanse componist en theoreticus Philippoctus de Caserta (fl. ca. 1370), met name uit diens ballades En remirant vo douce pourtraiture, En attendant souffrir m'estuet grief payne en De ma doulour ne puis trouver confort. Hiermee zette Ciconia de traditie verder van het ‘citation chanson’, waarvan de Caserta zelf een van de meest uitmuntende beoefenaars was. In dit opzicht is Ciconia's werk ongetwijfeld een eerbetoon aan de Caserta. Samen met het madrigaal Una panthera in compagnia de Marte en het canonische chanson Le ray au soleil qui dret som karmeyne behoort Sus un' fontayne en remirant tot het vroege oeuvre van Ciconia. Mogelijk schreef hij het werk omstreeks 1390, kort na zijn aankomst in Padua, waar de Caserta's werk niet onbekend was. Volgens recentere inzichten is het evenwel niet onwaarschijnlijk dat Sus un' fontayne en remiran een van de weinige overgeleverde werken is die de meester componeerde vódor zijn vertrek vanuit Luik naar Italië. Dit zou er dan ook op kunnen wijzen dat de Ars subtilior vrij snel bekend was in de Lage Landen en dat lokale componisten er zich vrijwel meteen door lieten inspireren. Tegelijkertijd sluit de thematiek van het chanson nog nauw aan bij de lyriek van de Machauts werk en blijft het ietwat hermetische geestelijke gedachtegoed doorklinken van de Franse troubadours- en trouvèrekunst en van de Roman de la Rose (met thema's als de fontein, het verlangen, de geliefde enz.).

De bijdrage van componisten uit de Lage Landen tot het Nederlandse lied in de late veertiende en vroege vijftiende eeuw is, met meer dan veertig composities, zeer opmerkelijk, vooral omdat ze ook in tal van buitenlandse handschriften terug te vinden zijn. Illustratief hiervoor zijn de twee driestemmige Nederlandse liederen van de Brugse componist Thomas Fabri (fl. ca. 1400-1415), die in Parijs en in Brugge, respectievelijk door Jean de Noyers alias Tapissier en Johannes Ecghaert, werd opgeleid. De ballade Ach, Vlaendre en het meilied Die mey so lieflic wol ghebloit zijn opgetekend in een chansonnier dat (mogelijk op het concilie van Konstanz) door een Duitser werd genoteerd, door een Italiaan werd geïllustreerd en nu in de cisterciënzerabdij te Heiligenkreuz wordt bewaard. Hoewel deze werken nog steeds typische kenmerken van Ars subtilior vertonen, klinken ze al veel moderner en staan met hun meer syllabische declamatie, het gebruik van imitatie, de meer homofone stemvoering en overzichtelijker structuur al dicht bij het ontluikende Bourgondische chansonrepertoire van de generatie componisten v66r Dufay. Het pad werd geëffend voor de bloei van de Franco-Vlaamse polyfonie.

Bruno Bouckaert is post-doctoraal onderzoeker voor het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.

From Foi to Zodiac

On a commission by the Municipal concert hall the Bijloke in Ghent, the Capilla Flamenca chose a number of Ghent Ars nova fragments as a point of departure for the production entitled Foi. In collaboration with the Ghent dance ensemble Les Ballets C. de la B., Foi, directed by Sidi Larbi Cherkaoui, was premiered in March of 2003. Early polyphony and modern dance were blended into a timeless, mesmerising performance that toured the world for more than a year.

The works on this Zodiac CD are ordered according to the model of Les Très Riches Heures du Duc de Berry, the best known Medieval book of hours. The relation between everyday life and the life of the cosmos is illustrated brilliantly and in great detail in these world-renowned calendar illuminations produced by the brothers Van Limburg between 1412 and 1416. The illustrations also chronicle the vigorous impact of the seasons on the daily life and the psyche of the Medieval person. The activities of each month, within the changing procession of the four seasons, are linked to the astrological signs of the zodiac. As in the pre-Christian tradition, when the zodiac year began with the spring, our CD begins with this season of promise.

A rich spectrum of moods, with the seasons (spring, summer, autumn and winter) as backdrop, resounds in these fourteenth-century songs, creating a timeless connection of deeply human feelings between the past and the present.

Dirk Snellings
Artistic director, Capilla Flamenca


Ars Nova and Ars Subtilior
in the Low Countries and Europe


BRUNO BOUCKAERT


‘Or sont vivant biaus dis faisant
Qui ne s'en vont mie taisant
C'est de Machau le boin Willame
Si fait redolent, si que bausme
Philippes de Vitri et ses freres
Font choses bielles et moult clercs
Et la mettent leur estudie...’


When the Tournai chronicler, poet and abbot Gilles li Muisis wrote the above lines in 1350 in his Méditations, it was already clear who the two most renowned composers of his time were. Philippe de Vitry (1291-1361) and Guillaume de Machaut (ca. 1300-1377) are today still considered to be the most important pioneers of the French Ars nova. The works of these two composers clearly had a major influence on the fourteenth century musical world in the Low Countries. Their music was imported from such leading Ars nova centres as Paris and Avignon. This is hardly surprising, as the general political and cultural ambitions of the Low Countries were focused on Paris in this period. However, in recent decades, new evidence has increasingly suggested that the traffic between these two regions was by no means one-way only. A great many musicians from the Low Countries studied at the university in Paris and were members of the Parisian court chapel and the chapels of the dukes of Anjou, Berry and Burgundy. Musical fragments preserved in, among other places, Mons, Brussels, Tournai, Ghent, Cambrai, Leiden, Liège, Tongeren and Utrecht reveal a highly intensive musical life at the courts, in the cities, the cathedrals and the collegiate churches in the Low Countries long before the arrival on the scene of Guillaume Dufay (1397?-1474) and Gilles Binchois (ca. 1400-1460). These music manuscripts include not only an extensive but also a rich and varied Ars nova repertoire of both sacred and secular compositions on Latin and French texts. Many works were produced in the Low Countries themselves and were then disseminated throughout Europe. Moreover, a good number of songs on Dutch texts have also come down to us. This all points to a very specific, identifiable contribution by the musicians and composers from the Low Countries to the leading European musical trends of the day.

The so-called ‘Ghent Ars nova fragments’ take a central place on this CD recording. These two music manuscripts are preserved in the Ghent Rijksarchief, but came originally from the archives of the abbey of the Cistercian Sisters of Ter Haeghen (Ghent, Rijksarchief, Varia D 3360 A) and the archives of Groenenbnel Abbey (Ghent, Rijksarchief, Fonds Groenenbriel, No. 133). The bifolio from Groenenbriel Abbey is a collection of mass movements and chansons added later. The two fragments from Ter Haeghen Abbey are the remains of a chansonnier, possibly copied in Paris or Dijon and intended for the court of the Flemish counts in Ghent. Although both manuscripts date from shortly before or around 1400, they contain mainly works composed before 1380. It is not surprising that Machaut himself is represented by two chansons. Most of the compositions can be situated in this same Ars nova tradition. Typical of this tradition are the ballade De ce que foul pensé souvent remaynt by the French composer Pierre des Molins (fl. ca. 1350), the three-voice anonymous virelai Or sus, vous dorméss trop, ma dame joliete and the anonymous Je, Fortune, fay a toulx assavoir, all of which are conceived in a Machaut-derived style.

The Ghent fragments include many compositions that surprisingly enough found their way from these Ghent manuscripts to musicians throughout Europe (including Germany, Austria and Northern Italy). The works continued to circulate until the early fifteenth century. De Molins' ballade, for instance, seems to have been very popular. Besides the Ghent source, it has also survived in eleven other manuscripts, including a version for keyboard in the Codex Faenza (Faenza, Biblioteca Comunale, MS 117, ca. 1410-1420), and can also be seen on a tapestry from Arras (ca. 1420) which portrays a group of musicians. These Ghent fragments also interestingly include a number of unica: the complete text of Je, Fortune, fay a toulx assavoir is, for example, found only here. A number of compositions include vocal material preserved in no other source, such as the contratenor part of Je, Fortune, fay a toulx assavoir and the triplum of Esperance, ky en mon cuer s'embath.

In contrast to other musical sources from the same period, there is no trace in the Ghent fragments of the influence of the Ars subtilior, which emerged in the final three decades of the fourteenth century. There are, however, a number of works included by younger (albeit anonymous) composers who wrote in a simpler, more transparent style, such as the (four-voice) virelai Je languis d'amere mort and the three-voice rondeau Esperance, ky en mon cuer s'embath.

This recording also includes a number of single-voice songs. The fourteenth-century French chanson was in fact linked to the thirteenth-century solo trouvere literature, both thematically (singing the praises of fines amours) and formally (the genres). It is no accident that Machaut was considered the last trouvère. A large number of single-voice songs by this composer have come down to us, including the virelai Quant je sui mis au retour. In this way he was continuing in the footsteps of the Northern-French musician poets of the so-called trouvère school of Arras. Adam de la Halle (1245/1250-1288?) was one of the most important exponents of this school. A lesser-known trouvère from this same tradition was Mahieu de Gant (fl. ca. 1250), three of whose seven extant works are heard on this recording.

The death of Guillaume de Machaut in 1377 marked the disappearance of one of the undisputed mentors of the French Ars nova. His dominant position and the fact that many composers of the post-Machaut generation continued to work in his style did not, however, spell an end to stylistic innovation. Even (shortly) before Machaut's death, new compositional tendencies started to manifest themselves, bursting into full blossom during the last two decades of the fourteenth century and into the early fifteenth, in the style that came to be known as the Ars subtilior. This style combined the achievements of the Ars nova with the new elements from the Italian Trecento, resulting in music characterised by a the utmost in refinement and complexity, both rhythmically and harmonically as well on the level of notation.

With its 112 compositions, the Codex Chantilly (Chantilly, Musée Conde, MS 564) is the most important musical source for Ars subtilior music. One of the best represented composers in this manuscript is the (probably French) composer Solage, who was active in the late fourteenth century. The two ballades, Calextone, qui fut dame terrouse and Le basile de sa propre nature and the virelai Joieux de coeur en seumellant estoye are by this composer. The texts of his compositions indicate that he was active around 1380 at the French court. In the complex three-voice ballade Calextone, qui fut dame terrouse, the acrostic Cathelli is a reference to the marriage of certain Cathelinne, probably Catherine, daughter of the French king Charles VI, who married the son of the duke of Berry in 1386. The rondeau Tous par compas suy composés by Baude Cordier (fl. early 15th century), a work inspired by the Italian caccia, also comes from the Codex Chantilly and can be situated in this same tradition. This also applies to the two-voice, highly complex ballade Puisque je sui fumeux, plains de fumee by Johannes Simon de Haspre (Hasprois, fl. 1378-1428). Hasprois came from the Northern-French city of Arras, and enjoyed a successful career in the service of the Portuguese court, the French king Charles V and the papal court in Avignon.

The three-voice virelai Sus un' fontayne en remirant by the Liège-born composer Johannes Ciconia (ca. 1370/1375-1412) is evidence enough that the Ars subtilior was practised by composers from the Low Countries. This is, to be sure, the only composition that Ciconia wrote in this style, but it is considered to be one of the most extreme expressions of the Ars subtilior. The composition is found in Modena, Biblioteca Estense e Universitaria, MS M.5.24, which together with the Codex Chantilly is one of the most important musical sources for the Ars subtilior. Of particular interest is the fact that Ciconia cites both musically and textually from three works by the Italian composer and theoretician Philippoctus de Caserta (fl. ca. 1370), drawing on his En remirant vo douce pourtraiture, En attendant souffrir m'estuet grief payne and De ma doulour ne puis trouver confort. Ciconia was here continuing the tradition of the ‘citation chanson’, in which Caserta himself excelled. Ciconia's work may no doubt be seen as a tribute to Caserta. Sus un' fontayne en remirant may be numbered together with the madrigal Una panthera in compagnia de Marte and the canonic chanson Le ray au soleil qui dret som karmeyne among Ciconia's early works. He may have written it around 1390, shortly after his arrival in Padua, where Caserta's work was not unknown. More recent research, however, suggests that Sus un' fontayne en remiran was one of the composer's few extant works written before his departure from Liège for Italy. This would indicate that the Ars subtilior had quite quickly become known in the Low Countries and that local composers lost no time in drawing inspiration from the style. At the same time, there is a close thematic link with the poetry of Machaut's work, while the somewhat hermetic, spiritual thought-world of the French troubadours and trouvères, and the Roman de la Rose (with themes such as the fountain, longing, the lovers), continues to be heard here.

The contribution of composers from the Low Countries to the Dutch-language song in the late fourteenth and early fifteenth centuries is significant: not only do more than forty such compositions survive, but they were also included in many manuscripts produced outside the Low Countries. Illustrative in this connection are the two three-voice Dutch songs by the Bruges composer Thomas Fabri (fl. ca. 1400-1415), a composer trained in Paris and Bruges by Jean de Noyers, alias Tapissier, and Johannes Ecghaert respectively. The ballade Ach, Vlaendre and the May-song Die mey so lieflic wol ghebloit are included in a chansonnier that was compiled by a German (possibly at the Council of Constance), illustrated by an Italian and is now preserved in the Cistercian abbey of Heiligenkreuz. Although these works still show stylistic characteristics of the Ars subtilior, their more syllabic declamation, use of imitation, homophonic treatment of the voices and transparent structure all give them a more modern sound, anticipating the newly-developing Burgundian chanson as practised by the generation preceding Dufay. The stage had been set for the blossoming of Franco-Flemish polyphony.

Translation: Stratton Bull

Bruno Bouckaert is postdoctoral researcher for the Flemish Fund for Scientific Research.