Jacobus CLEMENS non Papa. Priest and bon vivant
Capilla Flamenca | La Caccia | Joris Verdin | Jan Van Outryve
Works by Clemens non Papa and his contemporaries
Sounds of the City of Louvain from the 16th Century
medieval.org
capilla.be
musicweb-international
Et'cetera 1287
2005

Jacobus VAET (1529—1567)
1. Continuo lacrimas  [3:08]
La Caccia

Jacobus CLEMENS, Clemens non Papa (c.1510—c.1556)
2. Si mors dissolvit  [3:43]
Capilla Flamenca

Jacobus CLEMENS | Antonio de CABEZÓN (c.1510—1566)
3. Cancion francesca  [2:00]
organ

4. Amy helas  [1:15]
lute

Pierre SANDRIN (c.1490—c.1561)
5. Elas amy  [1:50]
lute

Jacobus CLEMENS
6. Adieu delices de mon coeur  [3:28]
La Caccia
7. Godt es mijn licht  [1:52]
Capilla Flamenca

Jacobus CLEMENS | Elias Nicolaus AMMERBACH (1530—1597)
8. Godt es mijn licht  [2:40]
organ

Jacobus FLORI (1569—1599)
9. Godt es mijn licht  [2:06]
La Caccia

Enríquez de VALDERRÁBANO (c.1500—1557)
10. Fantasia I  [1:29]
11. Sonetto I  [1:12]
lute

Elias Nicolaus AMMERBACH
12. Petercken sprack tho pertercken  [2:37]
organ

Enríquez de VALDERRÁBANO
13. Fantasia II  [1:20]
lute

Thomas CRECQUILLON
(c.1490–1557?)
14. Dedens Tournay  [1:29]
Capilla Flamenca

anon. | Piet STRIJKERS
15. Suite d'apräs Sebastian Vreedman  [3:19]
Sloef, sloef waer hedi gheweest ...
Het sadt een schipperken op zijn schip  ...
Meisken, wildi v[echten]?
La Caccia

Jacobus CLEMENS
16. La, la, la Maistre Pierre  [1:41]
Capilla Flamenca
17. Iuvons beau jeu  [2:28]
La Caccia
18. De lustelijcke mey  [1:15]
19. Frisque et gaillart  [1:45]
Capilla Flamenca

Jacobus CLEMENS | Giovanni BASSANO (1558—1617)
20. Frisque et gaillart  [3:15]
organ

Jacobus CLEMENS
21. Te schepe waert gaan  [1:21]
Capilla Flamenca

Antonio de CABEZÓN
22. Diferencias sobre la pavana italiana  [3:25]
organ

Thomas CRECQUILLON
23. Oncques amour me fut  [1:23]
lute

Jacobus CLEMENS
24. Domine quando veneris  [5:36]
Capilla Flamenca

Paulus BARONUS (?)
25. Fantasia  [4:42]
lute

Hernando de CABEZÓN (1541 – 1602)
26. Glosada "Je prens en grey"  [3:38]
organ

CAPILLA FLAMENCA
(#2, 7, 14, 16, 18, 19, 21, 24)
Marnix de Cat: countertenor
Jan Caals: tenor
Lieven Termont: baritone
Dirk Snellings: bass

Jan van OUTRYVE: lute
(#4, 5, 10, 11, 13, 23, 25)

Joris VERDIN: organ
(#3, 8, 12, 20, 22, 26)

LA CACCIA
(#1, 6, 9, 15, 17, 20)
Patrick Denecker: shawm, recorder
Mirella Ruigrok, Dani Pelagatti : shawns, dulcian
Marleen Leicher: cornett
Christian Braun: trombone
Bernhard Stilz: dulcian


Concept and Coordination: Nele Gabriëls, Eugen Schreurs & Dirk Snellings
Production Coordination : Paul Janse & Shulamith Brouwer
Musical Supervision: Johan Favoreel
Sound Engineer: Raf de Clercq
Recorded:. 26-29 April 2005, Parkabdij, Heverlee
Producer: Guido DefeverTOWNSCAPE/SOUNDSCAPE
resonant
Klara


Met deze cd krijgt de luisteraar een beeld van het gevarieerde aanbod aan polyfone muziek dat men kon horen in Leuven en andere steden in de Lage Landen in de tweede helft van de zestiende eeuw, zowel binnenskamers als in openlucht.

In het oeuvre van Clemens non Papa (ca. 1510 – 1555 of 1556) is zowel het geestelijke als het wereldlijke goed vertegenwoordigd. Het introverte, beschouwende (dit blijkt bijvoorbeeld uit het motett Si mors dissolvit of uit het Nederlandse lied God es myn licht) krijgt een evenwaardig aandeel met het extraverte en het speelse (vb. het drinklied La, la, la Maistre pierre of de meer frivole zettingen van Frisque et gaillard of Te schepe waert gaen). Dit vullen we aan met instrumentale versies van werken van Clemens of heuse bewerkingen voor diverse instrumenten (vb. Ammerbach, Bassano, de Cabeçon) alsook met een keuze uit het gevarieerde aanbod aan instrumentale muziek uit de drukken van Petrus Phalesius.

Clemens non papa is in de muziekgeschiedenis vooral verbonden met de Souterliedekens, een serie van 159 driestemmige Nederlandstalige psalmzettingen uitgegeven door de Antwerpse drukker Tielman Susato (1556-7).

De bijnaam "Non papa" (niet de paus) die Clemens gedurende zijn hele carrière zal hanteren duikt voor het eerst op in het schitterende liedboek van Zeghere Van Male, vervaardigd in Brugge in 1542. Mogelijk reeds vanaf 1545 werd hij zangmeester van de privékapel van Philippe II de Croÿ, om na het overlijden van de prins in 1549 in de herfst van 1550 'sanger ende componist' te worden van de Illustere Mariabroederschap te 's-Hertogenbosch.

De link tussen Clemens non papa en Phalesius is verder ook duidelijk: de meeste werken werden bij Phalesius uitgegeven. Daarmee vertoefde hij in het goede gezelschap van Thomas Crecquillon die ook bijzonder goed vertegenwoordigd is in de drukken van Phalesius. Overigens is er ook een meer rechstreekse een band tussen Clemens en Crecquillon: verschillende werken werden aan beide componisten toegeschreven, beiden hadden contacten met Leuven en Crecquillon schreef het Response: Adieu l'espoir ou mon ceur aspiroit op het chanson Misericorde au martir Amoureulx van Clemens.

Tekst naar Eugeen Schreurs & Nele Gabrielscapilla.beJacobus Clemens (15? – 1555) is one of the greatest polyphonists of 16th century Flanders. But this CD is more than a CD devoted to Clemens' works. The recording is an integral part of the more broadly-conceived festival Townscape – Scoundscape / Sounds of the city of Louvain from the 16th century, in which attention is primarily focused on Petrus Phalesius, the Louvain music publisher and on musical life in the oldest university town of the Netherlands. Clemens was the composer whose name appeared the most in Phalesius' publications, next to Thomas Crecquillon who was also strongly represented in music published in Louvain. Works by Clemens non Papa are therefore combined with songs by Crecquillon and a selection of the highly varied array of instrumental music that came off Phalesius' presses. This CD offers an image of the colourful supply of polyphonic music that was to be heard both inside and out in Louvain and elsewhere in the Low Countries halfway through the 16th century. — capilla.be