Roland de LASSUS. Bonjour mon cœur
Capilla Flamenca
medieval.org
capilla.be
Ricercar 290
2009


Le matin :
l’amour naissant
1. Bonjour mon cœur  [1:45]  Roland de LASSUS
2. Bonjour mon cœur  [1:15]  Jean de CASTRO
3. Vive mon Dieu, à mon Seigneur  [1:07]  Roland de LASSUS
4. Bonjour mon cœur  [1:27]  Bernhard SCHMIDT
5. O Herre Gott mein noth  [1:08]  Roland de LASSUS
6. Bonjour mon cœur  [2:21]  Andreas PEVERNAGE
7. Passomezzo  [3:35]  Pierre PHALÈSE

Le midi :
l’amour épanouï
8. Bonté divine, vien et monstre  [0:59]  Roland de LASSUS
9. O vin en vigne  [3:40]  Jean de CASTRO | Roland de LASSUS
10. Sauter, danser, faire les tours  [0:52]  Roland de LASSUS
11. Het was een aerdich vrouken  [1:58]  Sebastiaen VREEDMAN, arr. : Piet Stryckers
12. Ick sach vrou Venus burseken  [2:22]
13. Een meysken op een ryvierken sadt  [0:51]
14. Dessus le marché d'Arras  [2:24]  Adrian WILLAERT | Pierre ATTAIGNANT
15. Dessus le marché d'Arras  [1:41]  Roland de LASSUS

Le soir :
l’amour éternel
Roland de LASSUS:
16. Ardant Amour souvent me fait  [2:20]
17. Zu aller stundt  [2:22]
18. Ardant Amour fit Dieu  [2:50]
19. La Nuict froide et sombre  [1:46]
20. Du fons de ma pensée  [4:47]
21. Hola Caron nautonnier infernal  [3:08]

La nuit :
l’ amour sommeillant
22. Doulce Mémoire  [5:12]  Pierre SANDRIN
23. Missa Doulce Mémoire. Kyrie  [3:25]  Roland de LASSUS
24. Doulce Mémoire  [2:47]  Diego ORTIZ
25. Doulce Mémoire  [2:47]  Albert de RIPPE
26. Missa Doulce Mémoire. Agnus Dei  [2:29]  Roland de LASSUS
27. Finy le bien : responce Doulce Mémoire  [2:48]  Pierre CERTONCAPILLA FLAMENCA
Dirk Snellings

Marnix De Cat, contre-ténor
Tore Denys, ténor
Lieven Termont, baryton
Dirk Snellings, basse

Jan Van Outryve, luth et cistre
Liam Fennelly, Thomas Baeté, Piet Stryckers, viole de gambe
Patrick Denecker, flûtes à bec


In samenwerking met Davidsfonds / Eufoda (Eufoda 1376)

Conception et direction artistique : Dirk Snellings
Enregistrement : Abdijkerk van Park, Heverlee - Belgium, 06 / 2009
Prise de son et montage : Jo Cops
Directeur de production : Jérôme Lejeune
Photo Capilla Flamenca : Miel Pieters
Portrait Lassus : Anonymus, Bologna, Museo Bibliografico Musicale
(Photo Nimatallah/AKG-images)

CAPILLA FLAMENCA : www.capilla.be

Ⓟ & © Outhere 2009
English liner notes
Bonjour mon cœur:
kleinkunst van grote allure bij Lassus en zijn tijdgenoten


In oktober 1581 kreeg het Beierse hof in München het bezoek van de godsdiensthervormer Walram Tummler, een rabiate Jezuïet. Op aandringen van de Beierse hertog Wilhelm kwam hij uit Rome over om de liturgische en daarmee verbonden muzikale gebruiken in de hofkerk aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Tummler was kennelijk alleen vertrouwd met het pauselijk hof in Rome. Hij keek dan ook verbaasd op dat de kapelmeester Orlandus Lassus en ‘zijn trawanten’ gehuwd waren (in tegenstelling tot de musici in Rome) en dat sommigen de godsdienstplechtigheden bijwoonden eerder als militairen, met de degen omgord, dan als dienaren Gods. Lassus kreeg bovendien een veeg uit de pan omdat hij ‘onbetamelijke boeken’ op de markt bracht, waarmee ongetwijfeld zijn al te profaan getinte, zelfs expliciet erotische Franse chansons bedoeld waren.

Hoewel Tummler in 1583 afdroop, was intussen de strenge contrareformatorische gedachte diep doorgedrongen aan het Beierse hof. Vooral hertog Wilhelm zelf viel ten prooi aan een ziekelijk godsdienstig fanatisme waarvoor ook zijn omgeving, noodgedwongen, niet ongevoelig kon blijven. Hij kreeg toepasselijk de bijnaam ‘pius’ (‘de vrome’). Vanaf die jaren is er ook in Lassus’ oeuvre een verschuiving merkbaar onder invloed van de religieuze sfeer aan het hof. In profane genres als het Franse chanson en het Duitse lied maakte de humoristische en bijwijlen frivole toon plaats voor een vaak moraliserende inhoud, zoals reflecties over de vergankelijkheid van het bestaan. De bekroning van Lassus’ late, door geestelijke waarden geïnspireerde productie was de grandioze cyclus Italiaanse ‘madrigali spirituali’ Lagrime di San Pietro (‘De boetetranen van Petrus’), die hij in zijn laatste levensjaar 1594 voltooide. De postume publicatie in 1595 was voorzien van een opdracht aan de paus. Wellicht beschouwde Lassus deze berouwvolle identificatie met Petrus als
een vrijbrief voor de eeuwige zaligheid.

Lassus’ profane werken, vooral de Franse chansons en de Duitse liederen zijn inderdaad vaak doordrongen van een aanstekelijke levensvreugde, met voor die tijd vanzelfsprekende, en doorgaans onschuldige, zij het soms expliciete allusies op de lichamelijke liefde. Ook de wijn, in de Duitse liederen soms het bier, vloeit op geregelde tijdstippen. Maar zelfs platvloerse en volkse teksten, waarvan het poëtisch gehalte vaak bedenkelijk was, weet Lassus om te toveren tot muzikale pareltjes. Verfijnde poëzie, zoals gedichten van Pierre de Ronsard, inspireerden hem uiteraard nog meer tot het schrijven van meesterlijke miniaturen, die de tand des tijds probleemloos hebben doorstaan. Zo slaagt hij er in Bonjour mon cœur, een bijzonder verfijnd liefdesgedicht van de Ronsard, muzikaal te vertalen in een al even betoverend equivalent. De charme van de lieflijke verkleinwoorden, die verbonden zijn door het steeds herhaalde refrein bonjour, straalt van de muziek af. Bij de inzet begroet de verliefde schroomvol zijn gezellin. De ritmische versnelling vertolkt treffend de passionele affectie, de vertragingen daarentegen de ingehouden spanning. De bedrieglijke eenvoud van het gedicht bulkt van de subtiele details – let op de finale donderslag bij heldere hemel: ‘ma douce rebelle’ ! Lassus’ chanson straalt evenzeer een directheid uit, die echter constant wordt gekruid met melodische, ritmische en harmonische finesses die de grootmeester verraden.

Voor de tijd van individualistische romantiek, die gericht was op de hoogste originaliteit, was een muzikale compositie geen ongenaakbaar ‘kunstwerk’, dat als een soort heilig reliekschrijn moest benaderd en gerespecteerd worden. Wat de componist afleverde was eerder één mogelijke versie, waarop muzikale collega’s en navolgers verder konden en mochten borduren. Drie praktijken waren toen algemeen verspreid. Vooreerst de instrumentale bewerking van het vocale origineel, dat zelf ook vaak gemengd vocaal-instrumentaal werd ten gehore gebracht. Bij de zuiver instrumentale uitvoering liet de speler – op luit, klavecimbel, viola da gamba, en andere – bovendien zijn fantasie de vrije loop door het toevoegen van zogenaamde ‘diminuties’, virtuoze, aan het instrument aangepaste, improviserende versieringen die de melodie oplosten in kleinere notenwaarden. Zelfs in vocale uitvoeringen was de zucht om te versieren ingeburgerd. De Engelse componist Peter Philips, die in Brussel actief was, schreef een briljante versie voor klavier van Lassus’ Bonjour mon cœur.

Een tweede populaire praktijk was het vocale arrangement of de ‘parodie’. Hierbij diende het origineel als uitgangspunt voor een nieuw werk, dat echter zijn inspiratiebron bewust en duidelijk herkenbaar prijsgaf. Naar het voorbeeld van de antieken was de ‘imitatio’, de nabootsing van bewonderde modellen, toentertijd een vanzelfsprekend, en zelfs prijzenswaardig esthetisch principe. De imitatie betekende echter geen klakkeloze navolging, want die ging meestal gepaard met een tweede, uit de oudheid overgeleverd principe, namelijk de ‘aemulatio’ of de wedijver: het streven om het model artistiek te overstijgen. Een schitterend voorbeeld hiervan is de achtstemmige uitbreiding van Lassus’ origineel in Bonjour mon cœur van Lassus’ Vlaamse tijdgenoot Andreas Pevernage. Een andere tijdgenoot uit de Zuidnederlandse contreien, Jean de Castro, beperkte zich tot een driestemmig arrangement, dat nu eens duidelijk refereert aan Lassus, dan weer eigen paden bewandelt die de luisteraar doet afdwalen. Herkenning en verrassing gaan duidelijk hand in hand in dit intrigerende repertoire.

Minder spectaculair, maar even courant was een derde praktijk, die van het ‘contrafact’ . Bij een contrafact wordt bij de muziek van een bestaande compositie de oorspronkelijke tekst vervangen door een nieuwe. Meestal werd een profane tekst geruild voor een religieuze, zelden omgekeerd. Vooral bij de Franse Hugenoten waren de chansons van Lassus zeer geliefd als religieuze contrafacten. De muziek van Lassus vonden zij onovertroffen – jammer echter dat de teksten zo werelds waren! Een van de ferventste Franse protestanten die de teksten van Lassus’ chansons ‘uitzuiverde’ was een zekere Jean Pasquier, die in 1575 en 1576 twee delen contrafacten samenstelde. Zij verschenen in La Rochelle, een toevluchstoord van de Franse protestanten. Met behoud van de muziek werd Bonjour mon cœur omgetoverd tot een gebed: Vive, mon Dieu, à mon Seigneur soit gloire. Het hoeft geen betoog dat in vele gevallen de meeste subtiliteiten van het origineel verloren gaan. Blijft evenwel de prachtige muziek, zoals ook in het Duitse contrafact O Herre Gott, dat van katholieken huize was en echter minder ophef maakte dan de Franse omzettingen.

De veelzijdigheid van Lassus binnen het genre chanson blijkt uit zijn rijk palet aan emotionele schakeringen, die hij telkens weer weet aan te brengen, uiteraard afhankelijk van de aard van de tekst. Speels en luchtig, soms met volkse inslag, zijn chansons als Dessus le marché d’Arras, op basis van een populair lied. Bij dergelijke eenvoudige melodieën staat de componist voor de uitdaging om de polyfone bewerking te doordringen van een kunstvolle toets, onder meer door imitatieve verwerking. Lassus’ versie gaat terug op een vroegere bewerking van zijn landgenoot Adriaan Willaert, de beroemde kapelmeester van San Marco in Venetië, maar ook hier gaat ‘imitatio’ gepaard met ‘aemulatio’: Lassus breidt de bezetting uit van vier tot zes stemmen. Een instrumentaal arrangement van Willaerts versie publiceerde de Parijse uitgever Pierre Attaingnant, waarbij vooral de slotformules van de afzonderlijke frasen zijn uitversierd. De teksten van sommige chansons geven aanleiding tot een dansante uitwerking, zoals uiteraard in het pittige Sauter, danser, faire les tours. De verwantschap met instrumentale dansliederen uit de verzameling van Sebastiaan Vreedman spreekt voor zich.

Een loflied ter ere van de wijn mocht niet ontbreken: O vin en vigne, een aanstekelijk staaltje van ritmisch finesse. Ook dit lied inspireerde zowel Jean de Castro voor een driestemmige versie als Pasquier voor een contrafact (Bonté divine). Franse chansons dienden evenzeer als model voor polyfone missen. Het eerder melancholische chanson Doulce Mémoire van Pierre Sandrin leende zich uitstekend voor een ingetogen compositie, die in de liturgische dienst zeker niet misstond, al was het model van profane komaf. Of dit en andere, zelfs luchtige, chansons gekozen werden om een andere dan een louter muzikale reden, is niet bekend. Sandrins chanson was alvast erg populair, zoals blijkt uit de talrijke instrumentale bewerkingen, onder meer voor luit (Albert de Ripe) en viola da gamba (Diego Ortiz). Een sympathieke praktijk in de 16de eeuw was ook het componeren van een muzikaal antwoord op een chanson van een collega: zo schreef Pierre Certon een ‘responce’ op Sandrins Doulce Mémoire: een soort ‘briefchanson’ met tekstuele en muzikaal-stilistische referenties (Certon citeert als laatste regel het beginvers van Doulce Mémoire).

Humor, melancholie, vreugde en verdriet in de liefde: Lassus’ emotionele – en overeenkomstig muzikale – kleurenpalet is onuitputtelijk. Van intens liefdesleed getuigt het ontroerende chanson Ardant amour souvent me fait, dat Pasquier niet ongepast vertaalde in Ardant amour fi t Dieu. Liefdespijn klinkt door in het merkwaardige, achtstemmige Hola Caron, op tekst van Olivier de Magny, een dubbelkorige ‘dialogue’ tussen de bewaker van de onderwereld Charon en een ziel, die stierf uit liefdesverdriet. Charon weigert de dode over de stroom de Styx zetten, want het is tegen de wil van de goden iemand aan te nemen “qui meurt d’amour”! Lassus laat zich verleiden tot de weergave van enkele op het Italiaanse madrigaal geënte details, zoals het illustratieve melisme op ‘le passage fatal’ en de tempovertraging op ‘de larmes aux yeux’, geïnspireerd door het negatieve affect van verdriet. Een meesterlijk voorbeeld van een echt Frans madrigaal is La Nuict froide et sombre, op een gedicht van Joachim du Bellay, een briljante muzikale evocatie van de tegenstelling tussen de donkere nacht en de ontluikende dag. De langzame, akkoordische voordracht in het lage register, gekruid met schrijnende dissonanten, als weergave van de nacht, maakt plaats voor een snellere beweging en een levendige contrapuntische schrijfwijze in de hoge tessituren wanneer de nacht wijkt voor de dag.

Heden en verleden, moderniteit en traditie gaan bij Lassus hand in hand: naast actuele, madrigalistische chansons knoopte hij ook aan bij het traditionele repertoire van het ‘chanson spirituelle’, het religieuze lied, waarin bestaande melodieën worden overgenomen. Ongetwijfeld was Lassus geboeid door de hoogstaande literaire vertaling van de hand van Clément Marot van psalm 130, Du fons de ma pensée. Naar aloud gebruik citeert hij in de tenor de melodie die de Hugenootse componist Louys Bourgois erop schreef en omrankt die kunstig met drie contrapuntische partijen.

In zijn tijd was Lassus de veelzijdigste, beroemdste en de meest geïmiteerde componist van Franse chansons, niet alleen in de Nederlanden, maar ook in Frankrijk, waar de gezaghebbende Parijse drukker Adrian le Roy, een persoonlijke vriend, zijn werk uitgaf. Zelfs de Franse koning Karel IX was verzot op zijn chansons. Hij nodigde Lassus in 1571 uit aan zijn hof, wellicht met de intentie hem van de Beierse hertog af te snoepen, zonder resultaat evenwel. De mooiste hulde kreeg Lassus wellicht van de Franse Pléiadedichter Pierre de Ronsard, die hem loofde als “le plus que divin Orlande”, die al zijn voorgangers overtrof “& se faisant la seule merveille de nostre temps”. Ook in onze tijd blijft zijn kunst een wonder, een wonder van charmerende lyriek, met geregeld een dramatische of een humoristische toets die universeel blijft.

Ignace BOSSUYT


Bonjour mon cœur:
Entertainment music of substance by Lassus and his contemporaries


The religious reformer Walram Tummler, a rabid Jesuit, visited the Bavarian Court in Munich in October 1581. Tummler had travelled from Rome at the urging of Wilhelm, Duke of Bavaria, to submit the liturgical and linked musical practices used in the court chapel to critical examination. Tummler was clearly only familiar with the Papal court in Rome; he was amazed that Kapellmeister Orlandus Lassus and his colleagues were married (musicians in Rome were celibate) and that some of them attended Divine Service wearing a sword as if they were soldiers rather than servants of God. Lassus was also criticised for having published ‘unseemly’ books; these were clearly his collections of French chansons that were far too secular, not to mention explicitly erotic in places.

Although Tummler departed in 1583, ideas that strongly favoured the Counter-Reformation had nonetheless penetrated deep into the Bavarian Court. Duke Wilhelm himself fell prey to a morbid religious fanaticism to which those around him were necessarily obliged to favour; he was aptly given the nickname pius. A change in atmosphere in Lassus’ works is also noticeable at this time, this having been caused by the influence of the religious atmosphere at the court. The humorous and at times frivolous tone of his works in secular genres such as the French chanson and the German Lied gave way to content that was often moralising in tone, such as reflections on the transitoriness of human existence. The pinnacle of Lassus’ religiously-inspired later works was the large-scale cycle of Italian madrigali spirituali entitled Lagrime di San Pietro (The tears of St. Peter); Lassus completed these in 1594, the year in which he was to die. Their posthumous publication in 1595 was provided with a dedication to the Pope: Lassus may well have regarded this sorrowfully repentant identification with St. Peter as his passport to eternal bliss.

Lassus’ secular works, the French chansons and the German Lieder in particular, are indeed frequently pervaded by an infectious joy in life, containing references to physical love that are generally innocent but sometimes explicit — and completely normal for the period. Wine — and beer, in several German songs — flows at regular intervals. Lassus was able to turn even vulgar and popular texts of doubtful poetic content into musical pearls; sophisticated poetry such as Ronsard’s poems clearly inspired him to compose miniature masterpieces that have effortlessly withstood the test of time. He succeeds in transforming Bonjour mon cœur, an especially refined love poem by Ronsard, into an equally enchanting musical equivalent. The charm of his sweet diminutives, linked as they are by the continually-repeated word bon jour, radiates from the music. At the beginning of the song the lovesick boy greets his companion; the rhythmic acceleration strikingly depicts his passionate affection, whilst the delays contrast with his controlled tension. The deceptive simplicity of the poem is teeming with subtle details — note the final bolt from the blue at the end of the poem: ma douce rebelle! Lassus’ chanson also conveys a similar directness, and yet constantly spices it with melodic, rhythmic and harmonic subtleties that betray the presence of a master.

Before the time of Romanticism with its focus on the greatest possible originality from an individual, a musical composition was in no wise an unassailable ‘work of art’ that had to be approached and respected as if it were almost a holy relic. What the composer of these earlier times provided was rather one possible version of the piece, on which fellow musicians and their successors could and indeed should embroider. Three practices were current at that time: the first was an instrumental arrangement of a vocal original that itself would have often been performed with a mix of voices and instruments. With this purely instrumental performance, the player – whether on lute, harpsichord, viola da gamba or another instrument — could also give his imagination free rein by adding so-called diminutions: virtuoso improvised embellishments that dissolved the melody into smaller note lengths and that were perfectly suited to the instrument on which they were played. The English composer Peter Philips wrote a brilliant version of Lassus’ Bonjour mon cœur for keyboard during the time that he was active in Brussels.

A second popular practice was an arrangement for voices, the so-called ‘parody’. Here the original work served as the starting point for a new piece, one that would consciously and recognisably reveal its source of inspiration. The use of imitatio, copying from an accepted model as the greatest artists of Antiquity had done, was an obvious and even praiseworthy aesthetic principle at that time. Imitatio as such did not mean unthinking duplication, for it was most often linked with a second principle taken from classical times: this was æmulatio, the emulatory striving to create a work that surpassed the original model. A splendid example of this is the eight-part extension by Lassus’ Flemish contemporary Andreas Pevernage of Lassus’ original setting of Bonjour mon cœur. Another contemporary of Lassus’ from the Southern Netherlands, Jean de Castro, limited himself to a three-part arrangement that at times refers clearly to Lassus’ original and at others sidetracks the listener onto more individual paths. Recognition and surprise clearly go hand in hand in this fascinating repertoire.

A third practice was less spectacular, but just as current: the use of contrafact. In this technique the original text of an existing musical composition is replaced by a new text; a secular text was most often replaced by a religious text, whilst the opposite very rarely occurred. The French Huguenots in particular were extremely fond of using Lassus’ chansons for religious contrafacts; they found Lassus’ music to be unequalled — such a pity that his texts were so secular in mood! One of the most fervent French Protestants who ‘purified’ the texts of Lassus’ chansons was a certain Jean Pasquier, who compiled two volumes of contrafacts in 1575 and 1576. These were published in La Rochelle, a town where French Protestants had taken refuge. Bonjour mon cœur retained its music, but was transformed into a prayer: Vive, mon Dieu, à mon Seigneur soit gloire. It goes without saying that in many cases most of the subtleties of the original were lost. The splendid music remained in any case, especially so in the German contrafact O Herre Gott: this was of Catholic origin and created considerably less fuss that its French counterparts.

Lassus’ versatility within the genre of the chanson can be clearly seen in the rich palette of variegated emotions that he repeatedly creates and which is of course dependent on the type of text employed. Songs such as Dessus le marché d’Arras, based on a popular song of the time, are playful and light-hearted, sometimes with a more rustic slant. The composer is faced with the challenge of permeating the polyphonic setting of such simple melodies with a more artistic touch, through imitative treatments as well as others. Lassus’ version looks back towards an earlier arrangement by his countryman Adriaan Willaert, the renowned master of music of St. Mark’s in Venice, although here too imitatio goes hand in hand with æmulatio: Lassus expands the setting from four to six parts. The Parisian publisher Pierre Attaingnant published an instrumental arrangement of Willaert’s version, in which primarily the concluding formulae of separate phrases are decorated. The texts of several songs hint at possible arrangements as music for dancing, above all in the spicy Sauter, danser, faire les tours. The connection to instrumental versions of songs for dancing by Sebastiaan Vreedman is self-evident.

We had, of course, to include a song in praise of wine: this is O vin en vigne, an infectious sample of rhythmic finesse. This song also inspired Jean de Castro to compose a three-part version of it and Pasquier to write a contrafact (Bonté divine) on it. French chansons were also used as models for polyphonic masses: Pierre Sandrin’s earlier melancholic song Doulce Mémoire served as a splendid basis for a subdued work, something that was certainly not unsuited to a religious service, even if it had been of secular origin. It is not known whether this and other more light-hearted songs were chosen for other than purely musical reasons. Sandrin’s song was extremely popular, as can be seen from the numerous instrumental versions made of it, including arrangements for lute by Albert de Ripe and viola da gamba by Diego Ortiz. The composition of a musical reply to a colleague’s song was a congenial practice in the 16th century: Pierre Certon composed such a responce to Sandrin’s Doulce Mémoire, this taking the form of a type of song-letter with textual, musical and stylistic references to the original work — Certon quotes the first line of Doulce Mémoire as the final line of his own composition.

Humour, melancholy, love’s joys and sorrows: Lassus’ emotional palette and its musical equivalent are both inexhaustible. The moving chanson Ardant amour souvent me fait bears witness to the intense pain of love, which Pasquier not unfittingly translated into Ardant amour fit Dieu. Love’s sorrows are also to be heard in the remarkable eight-part Hola Caron: set to a text by Olivier de Magny, this is a dialogue for double choir concerning Charon, the guardian of the Underworld, and a soul who has died crossed in love. Charon refuses to carry the dead man over the river Styx, for he will go against the will of the gods if he should carry someone qui meure d’amour! Lassus allows himself to be seduced into employing several techniques drawn from the Italian madrigal style, such as the illustrative melisma on le passage fatal and the slowing of the tempo on de larmes aux yeux, inspired by the negative affect of sorrow. A masterful example of a true French madrigal is La Nuict froide et sombre, set to a poem by Joachim du Bellay, a brilliant musical evocation of the opposition between the darkness of night and the dawning day. The slow chordal passages in the lower voices, spiced with anguished dissonances, represent the night; these give way to a faster tempo and a lively contrapuntal texture in the upper voices as night gives way to day.

Today and yesterday as well as modernity and tradition go hand in hand in Lassus’ music: alongside his contemporary chansons in madrigal style he also continued with the traditional repertoire of the chanson spirituelle or religious song in which existing melodies were employed. Lassus was clearly enthralled by Clément Marot’s exemplary literary translation of Psalm 130, Du fons de ma pensée. In accordance with ancient usage he quotes the melody composed for those words by the Huguenot composer Louys Bourgois and garlands it ingeniously with three contrapuntal parts.

Lassus was the most versatile, most famous and the most imitated composer of French chansons of his time, not only in the Netherlands but also in France, where the influential printer Adrian le Roy, a personal friend of Lassus, published his works in Paris. Charles IX of France himself was greatly taken with Lassus’ chansons and invited him to his court in 1571, possibly with the intention of stealing him from the duke of Bavaria, although this did not occur. The finest compliment that Lassus received was possibly from the French Pléiade poet Pierre de Ronsard, who praised him as le plus que divin Orlande who surpassed all his predecessors and made himself la seule merveille de nostre temps. His art remains a miracle even in our own time, a miracle of enchanting lyricism with a constant dramatic or humorous touch that speaks to all.

Ignace BOSSUYT
Translation: Peter LOCKWOOD