Falsobordone


Cantigas de Santa Maria
acantha, 1998

Fikon, fiddlor och finlir. En musikalisk smak av 1300-talet
acantha, 2003