Floripari, Zespół Muzyki Dawnej z Zamku Królewskiego na WaweluCantigas de Santa Maria / Perfugium
dominikanske, 2016