Musica Ficta, Raúl MallavibarrenaCantigas de Santa Maria / Ensemble Fontegara
enchiriadis, 2011