Horst Gehann


Muzică de Orgă de Compozitori Transilvăneni din Secolele XVI-XVIII
electrecord, 198?