Coral Antics Escolans de Montserrat


El canto mozárabe mec, 1972