Peregrinatio. Els primers viatges / Capella de Ministrers
Ramon Llull. Crònica d'un viatge medieval – 2

medieval.org
capelladeministrers.es
Licanus "Capella de Ministrers" CDM 1638

20161. La quinte estampie real  [3:39]
2. Laude novella sia cantata  [5:27]  Laudario di Cortona 2
3. Karitatz ez amors e fes  [5:41]  Guiraut RIQUIER
4. Apris ai qu'en chantant  [4:00]  Chansonnier Cangé 24

5. De cuer pensieu et desirrant  [7:48]  Adam de la HALLE
6. Alpha, bovi et leoni  [1:57]  Codex Las Huelgas 83  Hu 83
7. Laudar voglio per amore  [5:08]  Laudario di Cortona 37

8. Pus sabers no·m val ni sens  [7:19]  Guiraut RIQUIER
9. Veni Creator Spiritus  [4:31]  Rabanus Maurus ?
10. Taryumân al-ashwâq  [4:28]  Casida XI d'Ibn Arabi
[ قصيدة الحادي عشر من ابن عربي · ترجمان الأشواق ]

11. De la flor de paradis  [3:03]  Chansonnier de Clairambault, f. 259
12. In virgulto gracie  [3:35]  Codex Las Huelgas 51  Hu 51
13. La quarte estampie real  [3:30]
14. Mikdash  [4:11]  Cançó sefardí

“Els primers viatges”

Les músiques d'aquest disc acompanyaran els primers viatges de Ramon Llull fora dels territoris de la Corona d'Aragó i de Mallorca. Després dels seus anys d'aprenentatge i de la fracassada experiència de la fundació del monestir de Miramar, Llull agafarà personalment les regnes del seu projecte i a partir de l'any 1287 el trobarem viatjant arreu de la Mediterrània per presentar els seus projectes missionals a reis i papes: «Els primers viatges» dibuixa musicalment el panorama de la visita de Llull a París i músiques que ens traslladen a Gènova, on té previst embarcar cap a Tunísia.


“Los primeros viajes”

Las músicas de este disco acompañarán a los primeros viajes de Ramon Llull fuera de los territorios de la Corona de Aragón y de Mallorca. Después de sus años de aprendizaje y de la fracasada experiencia de la fundación del monasterio de Miramar, Llull tomará personalmente las riendas de su proyecto y a partir del año 1287 lo encontraremos viajando alrededor del Mediterráneo para presentar sus proyectos misionales a reyes y papas : «Los primeros viajes» dibuja musicalmente el panorama de la visita de Llull a París y músicas que nos trasladan a Génova, donde tiene previsto embarcar hacia Túnez.


“The first trips”

The music of this album will accompany the first Ramon Llul'sl travels outside the territories of the Crown of Aragon and Majorca. After his years of learning and his failed experience of founding the Monastery of Miramar, Llull personally will take the reins of the project and since 1287 we will find him traveling around the Mediterranean to present their missionary projects to Kings and Popes: «the first trips» draws musical scene of Llull's visit to Paris and music that move us to Genoa, where he plans to sail to Tunisia.


CAPELLA DE MINISTRERS
Carles Magraner — viella, violas
Aziz Samsaoui — sas çura, ud, qanun
Jota Martínez — viola de rueda, organistrum, laúd otomano, laúd medieval, cítola, setar, guiterna, baglama, añafil, pedal organetto
José Luis Pastor — laúd, medieval, cítola
Eduard Navarro — duduk, oud, cornamusas, chirimía, chalumeau
Miguel Ángel Orero — salterio, percusiones y
Pau Ballester — tintinnabulum, percusiones
Spyros Kaniaris — Lyra de Pontos, bouzouki
David Antich — flautas
Manuel Vilas arpa
Ignasi Jordá — exaquier, organetto

Musica Reservata Barcelona
Isabel Juaneda, Marta Rodrigo, Mercé Trujillo, Jordi Blanco, Tomàs Maxé, Albert Riera, Antonio Trigueros, Jordi Abelló

Carles Magraner
Textos:
Josep Enric Rubio y Maricarmen Gómez

Enregistrat per "dbc estudios" del 10 al 15 de setembre de 2015 en el Dormitori del Centre del Carme (Valencia).
Enginyer de so, mescles i edició: Jorge García Bastidas (dbc estudios).

Disseny i maquetació: Annabel Calatayud.
Portada: Codex St. Peter 92, © Badische Landesbibliothek, Karlsruhe.
DDD: 64:19
Dipósit legal: V-53-2016

www.capelladeministrers.com