Ramon Llull. L'últim pelegrinatge / Capella de Ministrers
Crònica d'un viatge medieval





medieval.org
capelladeministrers.es
Licanus "Capella de Ministrers" CDM 1640

2016







Ramon Lull



Ramon Llull: L'últim pelegrinatge · Crònica d'un viatge medieval

Carles Magraner proposa un viatge musical per la Mediterrània medieval de la mà dels viatges de Ramon Llull. Com a paràfrasi de la seva autobigrafía de 1311 (Vida Coetània) el disc que presenta Capella de Ministrers circula entre els llocs on va peregrinar Ramon Llull i l’entorn musical que havia en aquests entorns, vinculats també a les obres que va escriure. Així vam començar en el seu pelegrinatge des de Mallorca a Rocamadour i Santiago de Compostel·la l’any 1265. També a Barcelona i Montpeller per visitar el rei Jaume II i on va escriure la seva Art Demostrativa (1283) on, al costat de la Universitat de París, va exercir el seu magisteri. Roma, Gènova, Lió, Marsella, Avinyó o Nàpols són altres de les ciutats que visitarem musicalment juntament amb Xipre, Jerusalem, l’Armènia Menor i Tunísia.


Raimundo Lulio: El último peregrinaje · Crónica de un viaje medieval

Carles Magraner propone un viaje musical por el Mediterráneo medieval de la mano de los viajes de Ramon Llull. Como paráfrasis de su autobigrafía de 1311 (Vida Coetánea) el disco circula entre los lugares donde peregrinó Ramon Llull y el entorno musical que había en estos entornos, vinculados también a las obras que escribió. Así empezamos en su peregrinaje desde Mallorca a Rocamadour y Santiago de Compostela en el año 1265. También en Barcelona y Montpelier para visitar el rey Jaime II y donde escribió su Art Demostrativa (1283) donde, junto a la Universidad de París, ejerció su magisterio. Roma, Génova, Lyon, Marsella, Aviñón o Nápoles son otras de las ciudades que visitaremos musicalmente junto con Chipre, Jerusalén, la Armenia Menor y Túnez.


Raymond Lully: The last pilgrimage · Chronicle of a medieval voyage

Carles Magraner proposes a musical journey around the Medieval Mediterranean to the hand of one of the most important theologists and philosophers of the History: Raymundus Lullus. As a paraphrase of his autobiography in 1311 (Vida Coetáne’), the disc circulates between the pilgrimage places where Raymundus Lullus visit, and the musical context that he found, also linked to the works he wrote. So we started on his journey from Mallorca to Rocamadour and Santiago de Compostela in 1265. Also in Barcelona and Montpelier to visit King James II and when wrote his Art Demostrativa (1283) where, with the University of Paris, he exercised his educational practice. Rome, Genoa, Lyon, Marseille, Avignon or Naples are some of the cities we will musically visit together with Cyprus, Jerusalem, Armenia Minor and Tunisia.





Contingut / Contenido / Contents



CDM 1637

ARS ANTIQUA

I. CONVERSIÓ, ESTUDI I CONTEMPLACIÓ
II. ELS ANYS DE MIRAMAR I MONTPELLIER

CDM 1638

PEREGRINATIO

III. ELS PRIMERS VIATGES
IV. LA MISSIÓ EN ÀFRICA

CDM 1639

MEDITERRANEUM

V. VIATGE A ORIENT
VI. SEGONA MISSIÓ A ÀFRICA
VII. PARIS I CONCILI DE VIENNE
VIII. EL VIATGE CAP A LA MORT






CAPELLA DE MINISTRERS
Carles Magraner — viella, violas
Aziz Samsaoui — sas çura, ud, qanun
Jota Martínez — viola de rueda, organistrum, laúd otomano, laúd medieval, cítola, setar, guiterna, baglama, añafil, pedal organetto
José Luis Pastor — laúd medieval, cítola
Eduard Navarro — duduk, oud, cornamusas, chirimía, chalumeau
Miguel Ángel Orero — salterio, percusiones
Pau Ballester — tintinnabulum, percusiones
Spyros Kaniaris — lyra de Pontos, bouzouki
David Antich — flautas
Manuel Vilas arpa
Ignasi Jordá — exaquier, organetto

Musica Reservata Barcelona
Isabel Juaneda, Marta Rodrigo, Mercé Trujillo, Jordi Blanco, Tomàs Maxé, Albert Riera, Antonio Trigueros, Jordi Abelló

Carles Magraner




Textos:
Josep E. Rubio, Maricarmen Gómez, Maribel Ripoll, Carla Compagno i Jordi Gayá.

Enregistrat per "dbc estudios" del 10 al 15 de setembre de 2015 en el Dormitori del Centre del Carme (Valencia).
Enginyer de so, mescles i edició: Jorge G. Bastidas.

Disseny i maquetació: Annabel Calatayud.
Portada: Codex St. Peter 92, © Badische Landesbibliothek, Karlsruhe.
DDD: 66:37+ 64:19+ 75:19
Dipósit legal: V-762-2016

www.capelladeministrers.com








sonusantiqva.org

The Web SonusAntiqva
inicio home