Mos Azimans, Pau Marcos VicensEn un miralh. Chansos de Bernart de Ventadorn
audiovisuals de sarrià, 2015