Schola Gregoriana Monostorinensis, Jakabffy Tamás


Gregorgue. Karácsonyi és más egyházi ünnepek gregorián énekben és orgonazenében / Erich Türk
allegro thaler, 2009