Porque a non loades ?  /  Rosa Gallica


Cantigas de Santa Maria — dalok a XIII. századbólrosa-gallica.hu | sub-rosa.hu
2013
[20:30]1. (bevezető)   [0:30]

2. Null ome ren non deve   [2:57]   CSM  361

3. [3:59]
szöveg: A Madre de Jesú-Cristo, vedes a quen aparece por maravilla   CSM  288
zene: De muitas maneiras   CSM  299

4. Santa Maria, valed, ai Sennor   [1:35]   CSM  279

5. Rosa das Rosas   [3:30]   CSM  10

6. Se ome fezer de grado  [2:28]   CSM  207

7. Dize’d ai trobadores  [1:51]   CSM  260

8. [4:02]
szöveg: A Virgen Santa Maria todos a loar devemos   CSM  8
zene: Por nos,Virgen Madre   CSM  250
Porque a non loades?   (Miért nem dícséritek?)
— dalok a 13. században Spanyolországban összeállított, galégó-portugál nyelven írt Cantigas de Santa Maria kódexből.
A dalgyűjtemény több, mint négyszáz éneket tartalmaz, melyek majdnem mindegyike Szűz Mária csodatevéseiről szól.
A CD-n négy dal, két elmesélt dalszöveg és két hangszeres szám hallható.           

A karácsonyra készült lemez alkotói:
Juhász Orsolya Anna—ének, fidula
Tóth Krisztina—szöveg
Starzyński Zsoltpszaltérium, lant, duda, furulya, náker, húros tamburin


Fordította: Bieber Mária

Énekkel és szövegmondással közreműködő barátaink:
Bognár Vera, Gergely Veronika, Juhász Benedek, Metzker Gábor, Sergio de la Ossa és Veress Orsolya

 

Néhány szó a dalok tartalmáról:


Null ome ren non deve: Hogyan fordult meg a szent szűz szobra egy ágyban, ahova lefektették, a Burgosi Las Huelgas apácazárdában. „Embernek ne legyen kétsége, a felől, hogy Szűz Mária szobrában erő lakozik.”

A Madre de Jesú-Cristo, vedes a quen aparece por maravilla: Egy vándorzenész olyan szépen fidulázik, hogy a hangszerére egy gyertya ereszkedik.

Santa Maria, valed, ai Sennor: Hogyan kérte Bölcs Alfonz király Szűz Máriát, hogy gyógyítsa meg őt betegségéből. Ő, a hatalmas Hölgy, pedig megszabadította kínzó bajától. „Szűzanya, gyere dalnokod segítségére, mikor szükségét szenvedi közbenjárásodnak!”

Rosa das Rosas: „Rózsák rózsája, virágok virága, hölgyek hölgye, úrnők úrnője. Szűz Mária dicséretére, mily gyönyörű, jó, és erős ő.”

Se ome fezer de grado: Egy hatalmas lovag gyűlölettel volt egy másik iránt, mivel az megölte a fiát. Bosszút akart állni rajta, és mivel sehogyan sem tudta megölni, egy templomba akarta bezárni, hogy ott raboskodjon. Ott azonban meglátván Szűz Mária szobrát, elengedte ellenségét. Ezután a szobor csodálatos módon megköszönte neki nagylelkű tettét. „Ha az ember hajlandó engedelmeskedni a Szent Szűznek, jeleket fog küldeni, hogy kifejezze örömét.”

Dize’d ai trobadores: A szent szűz dicséretére. „Mondjátok trubadúrok, miért nem dicséritek az Asszonyok Asszonyát, aki életet ad és aki méltósággal teljes?”

A Virgen Santa Maria todos a loar devemos: Egy szerzetesnek angyalok énekelnek a templomban.