Mariam Matrem  /  Vox Antiqva


Medieval Marian Songs

zlatanou.net
Bergen Digital BD 7059 CD

2008

cm
Cantigas de Santa Maria
1. Cantiga Nr. 1: Des oge mais quer'eu trobar   [3:10]   CSM  1
2. Cantiga Nr. 139: Maravillosos et piadosos   [5:22]   CSM 139
3. Cantiga Nr. 225: Muito bon miragr' a Virgen   [3:22]   CSM 225
4. Cantiga Nr. 340: Virgen madre groriosa   [2:45]   CSM 340


5. Sainte Marie Viergene   [1:04]   St. Godrich


Laude
6. Dal ciel venne messo novello   [3:45]
7. Voi che amate lo Criatore   [3:42]


8. O viridissima virga   [3:39]   Hildegard von Bingen


9. Mere Dieu, virge senee   [2:26]   Gautier de Coincy
10. La seste estampie real   [2:04]
11. Puisque voi la fleur novele   [2:02]   Gautier de Coincy
12. Las, las, las, par grand delit   [0:52]   Gautier de Coincy
13. La tierche estampie roial   [2:36]
14. Efforcier m'estue ma voiz   [1:57]   Gautier de Coincy


Llibre Vermell de Montserrat
15. Stella splendens   [4:35]   LV 2
16. Mariam matrem virginem   [3:48]   LV 8
17. Los set gotxs recomptarem   [2:12]   LV 5

Vox Antiqua, er et av landets mest etterspurte ensembler med middelaldermusikk på repertoaret. Vox Antiqua er: Marilena Zlatanou (sang, perk.), Vegard Lund (lutt), Anna Helgadottir (fidle), Ensemblets framførelser bygger på grundige studier av tilgjengelig notemateriale og beskrivelser av fram- føringspraksis, kombinert med egen fantasi og intuisjon.

http://www.etniskmusikklubb.no/Shop/Product/Mariam-Matrem-Vox-Antiqua/2-1730