By lutnia mówić umiała...
Marcin Zalewski · Michał Gondko


IMAGEN

dux.pl

2003
Dux 0408

luty 1997
Sala Balowa, Pałac Sapiehów, Warszawa


Anonim
1 - Dobry taniec polski   [1:04]
Christian Loeffelholtz, Tabulatura..., 1585


Franciszek MAFFON
2 - Fantasia – Fuga   [3:30]
J. B. Bésard, Thesaurus harmonicus, fol. 26r, Köln 1603
3 - Ogn'un s'inganna   [2:50]
Il primo libro di madrigali, p. 21, Venezia 1574
4 - Come viver mi posso   [2:38]
Il primo libro di madrigali, p. 21, Venezia 1574


Anonim
5 - Taniec polski   [2:30]
Tabulatura gdańska, fol. 20v., I połowa XVII wieku


Jakub Reys POLAK
6 - Preludium   [1:28]
J. B. Bésard, Thesaurus harmonicus, fol. 10r, Köln 1603
7 - Fantasia nova   [2:29]
J. B. Bésard, Thesaurus harmonicus, fol. 172v, Köln 1603
8 - Galliarda   [1:29]
J. B. Bésard, Novus partus, p. 37, Augsburg 1617
9 - Volta polonica   [1:19]
G. L. Fuhrmann, Testudo Gallo-Germanica, Nürnberg 1615
10 - Branle de St. Nicolas   [1:51]
G. L. Fuhrmann, Testudo Gallo-Germanica, p. 141, Nürnberg, 1615
11 - Sarabande   [4:11]
Tabulatura lutniowa Lorda Herberta of Cherbury, Lute Books, fol. 84r, I połowa XVII wieku
12 - Volte   [1:24]
Tabulatura lutniowa Lorda Herberta of Cherbury, Lute Books, fol. 80r, I połowa XVII wieku
13 - Courante   [1:48]
J. van Hove, Delitiae musicae, Utrecht, 1612


Anonim
14 - Taniec polski   [2:38]
Tabulatura gdańska, fol. 29v., I połowa XVII wieku


Diomedes CATO
15 - Preludium   [2:01]
J. B. Bésard, Thesaurus harmonicus, fol. 4r, Köln 1603


Wojciech DŁUGORAJ
16 - Fantasia   [2:03]
J. B. Bésard, Thesaurus harmonicus, fol. 27r, Köln 1603
17 - Villanella   [1:28]
J. B. Bésard, Thesaurus harmonicus, fol. 48r, Köln 1603
18 - Final   [1:38]
J. B. Bésard, Thesaurus harmonicus, fol. 36r, Köln 1603
19 - Fantasia   [1:55]
Tabulatura lutniowa Długoraja, p. 518, Lipsk, ok. 1619 r.
20 - Villanella   [2:04]
Tabulatura lutniowa Długoraja, p. 518, Lipsk, ok. 1619 r.
21 - Villanella   [1:37]
Tabulatura lutniowa Długoraja, p. 517, Lipsk, ok. 1619 r.
22 - Chorea polonica   [2:27]
Tabulatura lutniowa Długoraja, p. 407, Lipsk, ok. 1619 r.


Anonim
23 - Taniec polski   [2:34]
Tabulatura gdańska, fol. 25v., I połowa XVII wieku


Wojciech DŁUGORAJ
24 - Chorea polonica   [1:07]
Tabulatura lutniowa Długoraja, p. 407, Lipsk, ok. 1619 r.
25 - Volte   [1:26]
Tabulatura lutniowa Długoraja, p. 340, Lipsk, ok. 1619 r.
26 - Taniec polski   [3:48]
Tabulatura lutniowa Filipa Hainhofera, p. 263-264, Augsburg 1603 r.


Anonim
27 - Taniec polski   [1:22]
Tabulatura gdańska, fol. 14v., I połowa XVII wieku


Valentin BAKFARK
28 - Fantasia   [4:33]
Harmoniarum musicarum in usum testudinis factarum, tomus primus, fol.1r-v, Cracow 1565
29 - Czarna krowa   [3:17]
Rękopis Biblioteki Jagiellońskiej, sygnatura Ms. 40598 fol.123v-124r, Kraków 1570 r.
30 - Non dite mai   [1:48]
Tabulatura lutniowa Strzeszkowskiego, fol.15v-16r, Kraków 1555 r.


Anonim
31 - Tak ludzie mówią...   [1:18]
Tabulatura lutniowa Strzeszkowskiego, fol. 99v, Kraków 1555 r.


Mikołaj z KRAKOWA
32 - Bona calata   [2:03]
Tabulatura organowa Jana z Lublina, fol. 218, 1541 r.


Anonym
33 - Dobry taniec polski   [2:08]
Tabulatura organowa Christiana Loeffelholtza 1585 r.Marcin Zalewski
lutnia renesansowa dziesięcio-chórowa (instrument wykonal Paul Thomson, Londyn, 1986)
(#1, 3–9, 11–14, 16–26,29, 30, 32, 33)

Michał Gondko
lutnia renesansowa siedmio-chórowa (instrument wykonal Jacek Lozak, Warszawa 1996)
(#1–5, 9, 10, 14, 15, 23, 26–33)
IMAGEN
By lutnia mówić umiała...„... O, niemal
Bogami stali się dla mnie poeci.
Do ich patrona, Apollina, ileż
Oblanych łzami zanosiłem błagań,
Aby mnie przyjął do swojego chóru
I do orszaku, chociażby na ciurę.
Skinął, podbiegłem, on wyciągnął rękę
I podał lutnię. Jakże ją tuliłem,
Ćwiczyłem palce z uporem, z radością,
Dzień mi nie mijał ani noc bez lutni...”


Klemens Janicki (1516–1543) Księga żalów. Elegia VII: O sobie samym do potomnościTak pięknie swoją miłość do sztuki wyraził szesnastowieczny poeta, składając hold wartościom, które spowodowały, że kulturę polską czasów zygmuntowskich zwano złotym wiekiem kultury. Choć Kronika Gada Anonima (część I z 1112 roku) daje świadectwo powszechnego używania lutni w Polsce już w czasie panowania Bolesława Chrobrego, to w polskiej sztuce plastycznej zachowały się wizerunki lutni z wczesnych lat XV wieku. Muzyków grających na lutniach przedstawia polichromia kościoła Świętej Trójcy na zamku w Lublinie fundacji Władysława Jagiełły z roku 1418, witraż w kościele dominikanów w Krakowie z lat 1430–1440, tryptyk Świętej Trójcy w katedrze na Wawelu z 1467 roku, ołtarz mariacki Wita Stwosza z lat 1477–1489. W Polsce czasów Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta lutnia ugruntowała swoją pozycję w kulturze muzycznej i była nazywana „królową instrumentów”. Nie przez przypadek na bogato zdobionej trumnie króla Zygmunta Augusta z 1573 roku, znajdującej się w podziemiach katedrze wawelskiej, na pierwszym planie przedstawiono lutnię. Po lutnię chętnie sięgali kompozytorzy. Jej słodkie i delikatne dźwięki potrafiły dać ukojenie królom i możnym tego świata. Poręczną niewielką lutnię łatwo było zabrać ze sobą choćby dla umilenia letniej przechadzki po ogrodzie. Królewskie obyczaje szybko znalazły naśladowców i rozprzestrzeniały się szeroko po dworach możnowładców. Na lutni łatwo było wyrazić wszelkie odcienie nastrojów, emocji i wzruszeń. Świetnie nadawała się też do realizacji takich najnowszych zdobyczy w dziedzinie techniki kompozytorskiej, jak wielogłosowa faktura dochodząca w twórczości Bakfarka do sześciogłosu, oraz piękna, bogata harmonia. Szczególną ozdobą muzyki lutniowej była błyskotliwa, często wirtuozowska ornamentacja. Obok utworów o poważnym i medytacyjnym charakterze, na lutni można było grać repertuar lekki, rozrywkowy. Brzmienie lutni wyjątkowo dobrze łączy się ze śpiewem. Odrębną i dużą część repertuaru lutniowego stanowiły tańce. Popularność polskich tańców lutniowych sięgała daleko poza granice naszego królestwa.

Do naszych czasów dotrwały tabulatury lutniowe z XVI wieku w postaci rękopisów bądź ich odpisy. Jedyną drukowaną w Polsce jest wydana w 1565 roku tabulatura Valentina Bakfarka. Wiele utworów polskich twórców można znaleźć w tabulaturach spisanych lub wydrukowanych w tamtym czasie za granicą.

Układając program niniejszego nagrania, wybrano utwory z wielu źródeł, łącznie z tabulaturami organowymi. W przypadku dwóch pieśni Franciszka Maffona, które zostały wydrukowane w zapisie na czterogłosowy zespół wokalny, posłużono się szeroko stosowaną przez lutnistów metodą intawolacji, to znaczy przeniesienia utworu z zapisu nutowego na zapis tabulaturowy. Specyfika instrumentów wymagała zastosowania szeregu diminucji – środka stosowanego powszechnie przez lutnistów w XVI wieku. Intawolacji dokonano na dwie lutnie, zawiera charakterystyczne dla ówczesnego sposobu gry elementy swobodnej interpretacji w zakresie kształtowania formy i ornamentacji. Taki dobór środków wyrazu zbliża obraz muzyczny nagrania do tradycji epoki renesansu. Tytułem płyty jest incipit znanej fraszki Jana Kochanowskiego poświęconej Bakfarkowi.

Valentin Bakfark (1506–1576), lutnista i kompozytor pochodzenia węgierskiego, wykształcony na dworze wojewody siedmiogrodzkiego Jana Zapolyi. Od roku 1549 do 1566 był nadwornym lutnistą króla Zygmunta Augusta, od którego otrzymał szlachectwo. Osobiście nadzorował wydanie swojej tabulatury Harmoniarum musicarum in usum testudinis factarum, tomus primus w Krakowie w roku 1565. Tabulatura zawiera zbiór własnych kompozycji dedykowanych królowi. Była drukowana w słynnej drukarni Łazarza Andrysowica. Jest to jedyna w Polsce, znana do dziś, wydana drukiem tabulatura lutniowa. Twórczość Bakfarka odznacza się mistrzostwem i szczególną konsekwencją w prowadzeniu polifonii od trzy do sześciogłosowej. Jan Kochanowski we fraszce O Bekwarku tak pisał:

„By lutnia mówić umiała,
Tak by nam w głos powiedziała:
Wszyscy inszy w dudy grajcie,
Mnie Bekwarkowi niechajcie!”

Diomedes Cato (przed 1570–po 1607), wioski lutnista, śpiewak i kompozytor, od najmłodszych lat przebywał w Polsce, na dworze króla Zygmunta III Wazy i u Stanisława Kostki, ekonoma malborskiego i podskarbiego ziem pruskich. Jego bogata twórczość obejmuje pieśni wielogłosowe, madrygał Tirsi morir volea, preludia, fantazje, passamezza, galiardy, barrierę, favorito oraz tańce na lutnię solo, utwory organowe i liczne intawolacje.

Wojciech Długoraj, zwany Wojtaszkiem (około 1557–po 1619), lutnista i kompozytor, wychowywał się i wykształcił na dworze Samuela Zborowskiego, gdzie pozostał do 1579 roku. W latach 1583–1586 był nadwornym lutnistą króla Stefana Batorego. Byt też zakonnikiem u bernardynów w Krakowie. Ostatnie lata życia spędził za granicą. Pozostawił rękopiśmienną tabulaturę zwaną Tabulaturą Długoraja spisaną systemem niemieckim, zawierającą niemal pięćset pięćdziesiąt utworów, w tym siedem własnych kompozycji. Osiem kompozycji Długoraja zamieścił Jean Baptiste Bésard w tabulaturze Thesaurus harmonicus, jeden jego polski taniec znajduje się w rękopisie wydanym w Koloni w roku 1603.

Franciszek Maffon (druga połowa XVI wieku), kompozytor, syn mieszczanina krakowskiego Piotra Maffona, pochodzącego z Brescii. Byt organistą w służbie króla polskiego Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy w latach 1579–1593. Cała znana obecnie twórczość tego kompozytora to trzy nagrane na płycie utwory.

Mikołaj z Krakowa (pierwsza polowa XVI wieku), polski organista i kompozytor, pochodzący z Krakowa lub tam działający, brak bliższych szczegółów biograficznych dotyczących jego życia. Był wszechstronnym kompozytorem, uprawiającym utwory czysto instrumentalne, muzykę kościelną i świecką. Utwory Mikołaja z Krakowa zachowały się w Tabulaturze Jana z Lublina i Tabulaturze z klasztoru świętego Ducha w Krakowie. Był najstarszym znanym w Polsce z nazwiska kompozytorem tańców.

Jakub Reys Polak (około 1540–około 1605), polski lutnista i kompozytor. Działał głównie we Francji, gdzie przybył w roku 1574. Od roku 1588 był lutnistą króla Francji Henryka Walezjusza a potem Henryka IV. Ze względu na swoje pochodzenie uzyskał przydomek Polak. Był znany i podziwiany za szczególną wirtuozerię w grze, nowatorstwo w dziedzinie techniki instrumentalnej, głęboki i piękny dźwięk, zdolności improwizatorskie. Jego kompozycje znalazły się aż w pięciu znanych zbiorach wydanych drukiem w latach 1603–1617, jak również w rękopiśmiennych tabulaturach lutniowych. Komponował fantazje, preludia, branlesy, couranty, galiardy, volty, sarabandę oraz balet.

Marcin Zalewskinotes in english