Puer natus in Betlehem
Capella Savaria ˇ Szombathelyi (Savaria) Énekegyüttes ˇ Zádori Mária


IMAGEN

1988
Hungaroton SLPD / HCD 12997

1988
Kálvária-templom, Szombathely


1 - ESTERHÁZY Pál: Puer natus in Betlehem - kantáta   [3:13]
(Harmonia caelestis No. 1 közreadja Breuer János)


Georg Philipp TELEMANN: Ouverture ŕ la Pastorelle
(közreadja Székely András)

2 - Ouverture   [4:45]
3 - Viste   [1:07]
4 - Menuet   [1:28]
5 - Air. Andante   [2:26]
6 - Gigue. Trčs viste   [1:53]
7 - Caprice. Vistement   [0:46]
8 - Carillon   [1:00]


9 - Michel CORRETTE: "Que vous diraige maman" - változatok   [3:51]
(La belle vielleuse)


Francesco Onofrio MANFREDINI: Concerto "Fatto per la notte di natale" Op. 3 No. 12

10 - I. Largo   [4:09]
11 - II. Largo   [1:48]
12 - III. Allegro   [2:11]


13 - Dietrich BUXTEHUDE: Das neugeborne Kindelein - kantáta BuxWV 13   [6:52]
(Szöveg: Cyriacus Schneegass - "Geistliche Lieder und Psalmen" No. 1)

14 - Filippo Della CASA (?): Sonata per il Arcileuto Francese   [2:21]

15 - Georg BÖHM: Partita "Gelobet seist du, Jesu Christ"   [4:49]

16 - Michel CORRETTE: La belle vielleuse - szvit   [5:27]
1re Pastorale - 2e Pastorale - 1re Pastorale - 1re Fanfare - 2e Fanfare

17 - ESTERHÁZY Pál : Cur fies, Jesu - kantáta   [5:16]
(Harmonia caelestis No. 7 közreadja Breuer János)

Kotta:

#1, 17: az 1711-es első kiadás alapján
#2-8: Hessische Landes- und Hochschulbibliothek, Darmstadt Nr. 1034/41
#9, 16: manuscripts, Paris
#10-12: Eulenburg, London - Zürich E.E. 6099
#13: D. B. Werke Bd. 8; Peters, Leipzig - Ugrino, Hamburg 1958
#14: Biblioteca G. B. Martini, Bologna - Studio per Editione Scelte, Firenze 1984
#15 : G. B. Sämtliche Orgelwerke. Hrsg. Klaus Beckmann. Breitkopf-Härtel No. 8087

Szóló:

Zádori Mária • szoprán (#1-17)

Mandel Róbert • tekerőlant (#9, 16)

Spányi Miklós • orgona (#9, 15), csembaló (#16)

Szabó István • lant (#14)

Meszlényi Attila • duda (#16)

Falvay Cseperke • gordonka (#16)

Mohl Imre • fagott (#16)
Szombathely /Savaria/ Énekegyüttes (#1, 13)
Deáky István
Capella Savaria (#1-8, 10-13, 17)
Németh Pál

Balázs István • hegedű
Zsoldos Zoltán • hegedű
Simkó Imre • hegedű
Lissauer Péter • hegedű
Szép Emőke • hegedű
Bognár György • hegedű
Tamás Zsuzsa • hegedű
Dabasi László • mélyhegedű
Orosz Judit • mélyhegedű
Falvay Cseperke • gordonka
Janzsó György • gordon, viola da gamba
Németh Pál • fuvola
Mohl Imre • fagott
Mandel Róbert • tekerőlant
Meszlényi Attila • duda
Spányi Miklós • csembaló, orgona
Szabó István • lant


Puer natus in Betlehem
Barokk karácsonyi zene

Lemezünkön a legkülönfélébb műfajú, felépítésű, s a legkülönfélébb előadó-apparátusra komponált művek szólalnak meg; csupán annyi a közös bennük, hogy egyrészt mindegyik a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódik, másrészt mindegyik a barokk korszakban keletkezett. A „barokk” jelzővel a zenetörténetnek egy körülbelül 150 évig (1600-1750) tartó periódusát szokták illetni, s bár ebben az időszakban a zene komponálásának és megszólaltatásának alapelvei (a mélyvonós/ok) és egy vagy több akkordhangszer - orgona, csembaló vagy lant - által játszott, ún. continuo-basszus jelenléte; a basszus és egy vagy két szólisztikus felső szólam, mint a zenei szövet alapja; a táncokból, illetve a beszédből származó ritmika; a zene és a retorika szoros kapcsolata stb. mindvégig azonosak maradtak, e legalapvetőbb jellemzőkön túl azonban a „barokk stílus” korántsem volt egységes. Az említett 150 év több alperiódusra bontható, ráadásul a komponálási szokások nem csak koronként, de nemzetenként is nagyon különbözőek voltak. A két legjellemzőbb, egymással éles ellentétben álló nemzeti stílus az olasz és a francia írásmodor volt, ebből táplálkozott (több-kevesebb saját, nemzeti hagyománnyal keverve) Európa más országainak, így például Németországnak a zenéje is.

A karácsonyhoz a barokk korban egy speciális, itáliai eredetű, s aztán egész Európában elterjedt zene-típus, a vokális és hangszeres formában egyaránt élő pastorale kapcsolódott. (A XVII-XVIII. században pastorale-nak nevezték mindazokat az irodalmi, zenei vagy színpadi műveket is, melyek a falusi élet alakjait és jeleneteit, vagy hangulatát idézték fel erősen stilizált formában; szereplőik általában pásztorok és pásztorlányok vagy nimfák.) Az első karácsonyi pastorale-gyűjtemény 1637-ből való, darabjait egy Francesco Fiamengo nevű olasz szerző komponálta, előkelő pártfogójának karácsonyi házi zenélése számára. A pastorale zenei jellemzői: páratlan ütem (3/2, később 6/8 vagy 12/8), ringatódzó lejtés, főként lépésekből álló dallamvonal, a tercpárhuzamok, a duda hangzását imitáló kíséret és a szimmetrikus frázis-építkezés kedvelése. Mindez megtalálható az olasz pásztorok (pifferari) zenélésében is, akik a XVI. század kezdete óta egy oboaszerű népi hangszeren piffero és dudán játszottak az olasz városokban, így lehetséges, hogy a XVII-XVIII. századi pastorale-stílus ezt a népzenei gyakorlatot utánozta. Az itáliai vokális pastorale egyik fajtája az ún. ninna, a kis Jézushoz szóló altatódal, amely legalább a XIX. századig igen elterjedt volt az olasz és a német műzenében is. A XVIII. század elején a pastorale (általában egy-egy tétel erejéig) beépült a zenekar és egy kis szólista-csoport váltakozó játékára épülő concerto grosso-, illetve az oratórium-műfajba is. Az olaszoknál kedvelt „karácsonyi concerto grosso” legismertebb példája Corelli Op. 6 No. 8-as népszerű darabja, amely (a szerző halála után) 1714-ben jelent meg nyomtatásban. Feltételezések szerint ez a mű szolgált mintául sok más itáliai szerző hasonló kompozíciójához; bár a művek kronológiája nem teljesen tisztázott.

Francesco Onofrio Manfredini (Pistoia, 1684 - Pistoia, 1762) itáliai kismester többek között Giuseppe Torellinek, az olasz concerto grosso-műfaj jelentős képviselőjének volt a tanítványa Bolognában. A korban nem számított termékeny szerzőnek: mindössze 43 nyomtatásban megjelent, s még néhány kéziratos hangszeres művét, valamint hat oratóriumát ismerjük. Op. 3-as concertóit 1718-ban jelentette meg, pártfogójának, a monacói hercegnek dedikálva. A 12 darabból álló sorozat utolsó kompozíciójának nem csak a stílusa, de az alcíme is, mintha valóban Corellit plagizálná: „Fatto per la notte di natale” (#10-12). A két szólóhegedűt és vonósegyüttest foglalkoztató mű az érett, Vivaldi-féle concerto háromtételes formamodelljét követi, a tételek karaktere azonban eltér attól. Míg Corellinél a Karácsonyi concerto grosso végén hangzik fel a híres pastorale, addig Manfredini művében a gyors nyitótételt helyettesíti ez a 12/8-ban ringatódzó, Largo tempójú zene. A szelíd, naivan bájos karakter a továbbiakban is jellemző marad Manfredini kompozíciójára, így valójában még az Allegro feliratú harmadik tétel sem igazán gyors zene.

Manfredini concerto grossója az egyik legtipikusabb olasz barokk műfaj képviselője; a lemezünkön hallható másik, nagyobb hangszer-együttesre komponált műhöz, Telemann ouverture-jéhez viszont a jellegzetesen francia szvit szolgált mintául. A szvit soktételes, többnyire különféle táncokból álló ciklus, amelyet az ugyancsak jellegzetesen francia háromrészes nyitány, az ouverture vezet be; a XVIII. századi német szerzők azután gyakran erről a nyitányról nevezték el az egész művet (Bach négy zenekari szvitjének is „ouverture” az eredeti címe). A XVIII. század páratlanul termékeny, s a maga korában rendkívül nagyra becsült komponistájának, Georg Philipp Telemann-nak (Magdeburg, 1681 - Hamburg, 1767) kéziratos másolatban fennmaradt (Hessische Landes- and Hochschulbibliothek, Darmstadt, 1034/41), F-dúr „Ouverture ŕ la Pastorelle”-je (#2-8), mint a címe is mutatja, különleges kompozíció. Nyitótétele ugyan megtartja a francia nyitány kétféle tematikára épülő, háromrészes (ABAv) szerkezetét, zenei anyaga azonban eltér a szokásostól. Feszes pontozott ritmusú, ünnepélyes bevezetés és élénk mozgású, virtuóz, concerto-jellegű középrész helyett szelíd karácsonyi zene szólal meg, melyet az A részben a dudahangzást utánzó kíséret, a B részben a ringatódzó 6/8-os lejtés tesz félreérthetetlenül pasztorálissá. A nyitányt követő táncok közös jellemzője egyrészt az egyszerű, többnyire akkordikus zenei szövet, s a gyakran rusztikus karakter, másrészt egy hol lefelé, hol felfelé szaladó, unisono menet, amely több tételben is felbukkan újra és újra. Egyenesen formaalkotó elemmé válik az Air-ben, melyet Telemann teljes egészében két, ellentétes karakterű anyag: a gyengéd Andante-zene, s a „mérges” unisono-menetek pillanatonkénti váltakozására épít. A három jól ismert barokk tánctípus (a bourrée jellegű 2. tétel, a minuet és a gigue) mellett három, a barokk szvit-repertoárban szintén nem ismeretlen zsáner-cím is megjelenik a műben („Air”, „Caprice” és „Carillon”, azaz „harangjáték”), ezekhez azonban nem kapcsolódik a címre különösebben jellemző zenei anyag.

A karácsonyi pastorale-zenékhez nem csak bizonyos zenei, kompozíciós-technikai eszközök, hanem bizonyos hangszerek is társultak. Két különleges instrumentumról van szó, melyeket épp az irodalmi és zenei pastorale divatja emelt a népi gyakorlatból elsősorban a francia arisztokrácia köreiben divatos műzenébe. Az egyik ilyen hangszer a tekerőlant, francia nevén vielle, amelyen pásztornak és pásztorlánynak öltözve játszottak például a Versailles-i ünnepségeken, s amely 1731 és 33 között szólóhangszerként szerepelt a híres párizsi Concerts Spirituels zenekari hangversenyein. A másik, jellegzetesen „pasztorális” hangszer a musette, egy luxus-kivitelben készített, kisméretű duda-fajta, ami Franciaországban nagy népszerűségnek örvendett a XVII. században és a XVIII. század elején. Ugyancsak gyakran játszottak rajta pásztor-jelmezben, speciális tabulaturás lejegyzést is kreáltak hozzá, sőt, musette-iskola (tankönyv) is fennmaradt a korból. (A musette szót egyébként egy dudabasszusra épülő, a pastorale-lal rokon tételkarakter megjelölésére is használták François Couperintől Händelig és Bachig; s ugyanígy nevezték a XVIII. század eleji francia balettek hasonló karakterű táncait is.)

Michel Corrette (Rouen, 1709 - Párizs, 1795), orgonista, zeneszerző, és legalább 17 interpretációval foglalkozó tankönyv szerzője, számos olyan művet írt, melyet - a korban elterjedt szokás szerint - a legkülönfélébb diszkant-hangszereken elő lehet adni, ám a hangszermegjelölésben gyakran áll az első helyen a vielle és/vagy a musette, ami arra enged következtetni, hogy e darabokat a szerző elsősorban ezekre a hangszerekre képzelte el. Így lemezünkön is vielle illetve musetteszólal meg (orgona és más continuo-hangszerek kíséretével) Corrette szvitjében (#16) valamint a nálunk is közismert francia gyermekdalra írott variációsorozatban (#9). Ugyancsak a pasztorális zenék körébe sorolható az az egyszerű, kétrészes táncformában megkomponált olasz lant-darab, eredeti címén „sonata” (#14), amely egy kéziratos gyűjteményben szerepel (Biblioteca "G. B. Martini," Bologna). Ennek a „sonatának” természetesen semmi köze sincs a későbbi, bécsi klasszikus szonátához, vagy szonáta-formához.

Az eddigiekben ismertetett, világi kamaraművek után egészen más világba, a német protestáns egyházi zene területére vezet a lemezünkön orgonán megszólaló (eredetileg lehet, hogy más billentyűs hangszerre szánt, pedálszólamot nem tartalmazó) korálvariáció-sorozat (B/3). Szerzője, Georg Böhm (Hohenkirchen, 1661 - Lüneburg, 1733), 1698-tól a lüneburgi Johanniskirche orgonistája épp a korálvariáció műfajának fejlődésében játszott különösen fontos szerepet, és stílusa jelentős hatást tett a fiatal Bachra is - bár Bach nem volt bizonyíthatóan Böhm tanítványa. Fiának, Carl Philipp Emanuelnek visszaemlékezése szerint Bach „szerette és tanulmányozta” Böhm műveit, melyekből különösen a korálfeldolgozás terén merített sokat. A „Gelobet seist du, Jesu Christ” kezdetű Luther-korál (1524) a német evangélikus egyházban karácsony első napjának fő éneke volt (#15). Böhm és más szerzők mellett maga Bach is többféle formában (így többek között a BWV 91-es, hasonló című kantáta nagyszabású nyitó-kórustételében) feldolgozta.

Lemezünk vokális darabjai a manapság egységesen kantátának nevezett, itáliai eredetű műfaj nagyon eltérő típusú képviselői. A XVII. századi olasz kantátának, melyet kezdetben sokféleképpen neveztek, kétféle típusa alakult ki: egy nagyobb lélegzetű, recitativo- és ária-részeket váltogató, illetve egy egészen rövid, egyetlen áriából álló forma. Ez utóbbi típussal áll rokonságban Esterházy Pál Harmonia caelestisének, a magyar barokk zenetörténet kiemelkedő emlékének legtöbb darabja. A zeneszerzéssel és költészettel is foglalkozó herceg (1681-től Magyarország nádora) 1711-ben kinyomtatott gyűjteménye 55 ilyen, latin nyelvű „kantátát” tartalmaz, az egyházi év ünnepei szerint csoportosítva. A karácsonyi kantáták első darabja az ismert középkori cantio, a Puer natus in Betlehem (#1) szövegére készült, pontosabban a cantio első strófájának: „Puer natus in Betlehem / Unde gaudet Jerusalem / Laudetur sancta Trinitas / Deo dicamus gratias” kibővített változatára. (A Puer natus szöveg számos, különbözőképpen átalakított verziója bukkan fel a XVII. században, Magyarországon lejegyzett népénekekben is.) A mű zenei formáját három különböző karakterű anyag: a darab méreteihez képest meglehetősen hosszú, ugráló dallamvonalú, táncos lejtésű hangszeres „sonata”; a tradicionális szöveget valamint a hozzátoldott refrén első sorát („Quam mirabilia ista”) éneklő szoprán-szólista hajlékony melodikájú szólama; s a refrén hátralévő részét („Canite Caelites”) megszólaltató kórus élénk pontozott ritmusú, „önrendező” zenéje, illetve e háromféle zenei anyag váltakozása alakítja ki.

Ugyancsak hangszeres „sonatával” bevezetett, strófikus szerkezetű, egészen egyszerű formájú darab a Cur fles Jesu (#17), melyet szövege és zenéje is az altatódal-típusú olasz pastorale-lal rokonít. A szopránszóló első négy üteme a „Haec que facis” kezdetű magyar népének (Náray György: Lyra Caelestis, 1695) kezdetét idézi, variált formában. Feltehetően ugyancsak az említett (szintén altatódal-típusú) népénekből származik a „dormi” („aludjál”) szóra énekelt, hosszan kitartott hang, s fölötte a hegedűkön megszólaló, ismételgetett kvart-ugrás ötlete is. (Mindkét megoldás - az énekszólam hosszú hangjai, illetve a kíséret „ringató” karaktere - nemzetközileg elterjedt manír lehetett a korban; egészen közismert példája Monteverdi: Poppea megkoronázása című operájában Arnalta híres altatódala).

A német protestáns kantáta elsősorban egyházi rendeltetésű műfaj, s a szólisták mellett jelentős szerephez jut benne a kórus, illetve a protestáns korál is. Egyik legjelentősebb XVII. századi képviselőjének Dietrich Buxtehudénak (?, 1637 körül - Lübeck, 1707) kantátái a szövegválasztás, az előadó-apparátus, s a bennük felhasznált kompozíciós technikák szempontjából is igen sokfélék; vers és próza, bibliai részlet és korál-szöveg, szóló és kórus, concerto-tétel és korálfeldolgozás egyaránt megtalálható bennük, gyakran egy darabon belül is váltakozva. A Das neugeborne Kindelein című, a karácsony utáni vasárnapra készült kompozíció (#13) az azonos kezdetű korál (Cyriakus Schneegaß, 1588) teljes szövegét felhasználja, változtatás nélkül - a korál dallama azonban nem jelenik meg benne. A négyszólamú vegyeskarra valamint három hegedűre és basszusra komponált kantáta igazi mestermű: gazdag fantáziával megalkotott, gondosan szerkesztett, s mégis nagyon spontánnak ható zene, amelyet mintegy organikusan fejlődő, öntörvényű folyamatként érzékel a hallgató. Bár a zene legfőbb tagolóvonalai egybeesnek a szövegstrófák-adta tagolással, a mű zenéje nem strófikus, hanem szabadon végigkomponált, vagyis minden egyes szövegstrófa más-más zenei megfogalmazást nyer. Buxtehude a mű megírásakor a szövegből indult ki: a zene - a barokk esztétika egyik alapgondolatának megfelelően - mintegy a szöveg tartalmának felerősítését, hangsúlyozását szolgálja. Az 1. szövegstrófát változatlan formában visszatérő, táncos ritmusú akkordikus zenekari ritornell keretezi, s ugyanezt a zenei anyagot veszi át az 1-3. sorban a csak continuo-kísérettel éneklő kórus is - a forma szigorúságát csupán az utolsó sorban, az „auserwählten Christenschar” („Krisztus kiválasztott serege”) szövegre megjelenő imitációs, melizmás szólamszövés töri meg. A 2. strófa minden egyes sorához más-más zenei anyag kapcsolódik, mintegy a szöveg egy-egy kulcsszavát vagy szókapcsolatát ábrázolva: „örülnek az angyalok” - ujjongó hangismétlések a kórus és a hangszeregyüttes concertálva váltakozó játékában; „szívesen” - szelíd, kötött hangpárok a kórusban; „énekelnek” - hosszú melizma, concertálás; „Isten” - hosszú hangértékekkel kiemelt, akkordikus szakasz. A 3. és 4. strófa retorikailag hasonló felépítése hasonló zenei megformálást sugallt, középpontban a 3. sorral, melynek kezdetét mindkét alkalommal igen mozgalmas, áttört zenei szövet jellemzi. Az énekszólamok egymásnak dobált 2-3 hangos ugráló motívumai a 3. strófában a „trotz” szó mássalhangzó-súrlódásait használják ki az ördög és a pokol említéséhez társuló negatív érzelmek felkeltésére, míg a 4. strófa felfelé tartó kvartugrásai ugyanezen a helyen egészen „kézzelfoghatóan” fejezik ki a „Frisch auf” szavak tartalmát.

Péteri Juditnotes in english

IMAGEN

Carlo Maratti: A királyok imádása