Polonia · Polska · Poland
Edad Media · Middle Ages


Ars Nova · Maria Pomianowska · Anna Mikołajczyk-Niewiedział
O cudownych uzdrowieniach... / travers, 2008