EMPERADOR JULIANO, MILAGRO DE SAN BASILIO

CSM 15   Todo-los santos que son no ceo | de servir muito an gran sabor
Santa Maria a virgen, madre | de Jesucristo, Nostro Sennor

THE DEATH OF JULIAN THE APOSTATE    CSM  15 · 2001. Eno nome de Maria / Antequera
· 2002. Music for Alfonso the Wise / The Dufay Collective
· 2006. Cantigas de Santa Maria / Anthonello

· 2010. Paz, Salam & Shalom / Canticum Novum
· 2016. Cantigas de Ultramar / Eduardo Paniagua

· 2021. Cantigas del Códice de Toledo / Eduardo Paniagua · v