MARISALTOS, LA JUDÍA DE SEGOVIA

CSM 107   Quen crever na Virgen santa   ena coita valer-ll-á

THE JEWISH WOMAN WHO WAS THROWN FROM A CLIFF    107 · 2010. Cantigas de Mujeres / Eduardo Paniagua