CSM 107. Quen crever na Virgen
MARISALTOS, LA JUDÍA DE SEGOVIA· 2010. Cantigas de Mujeres / Eduardo Paniagua