CLÉRIGO NIGROMANTE Y BODA

CSM 125   Muit' é mayor o ben fazer | da Virgen Santa Maria
que é do demo o poder | nen d' ome mao perfia

THE PRIEST WHO USED MAGIC TO SEDUCE A MAIDEN    CSM  125 · 1979. Cantigas de Santa María / Música Ibérica de Holanda

· 1991. Psalterium / Psalterium

· 2002. A Tutta Gente / Volta, Música Antigua
· 2006. En el scriptorium / Artefactum

· 2021. Cantigas del Este de Francia / Eduardo Paniagua