CSM 171. Santa Maria grandez faz miragres· 1993. Tales of Miracles / Freiburger Spielleyt

· 2006cf. E moiro-me d'amor. Cantigas de desexo e soidade / Paulina Ceremużyńska