CSM 319. Quen quer mui ben pod'a Virgen groriosa
LA MANCEBA RABIOSA· 2002. Cantigas de Extremadura / Eduardo Paniagua