Cantigas de Santa Maria


medieval.org
grabaciones | recordings

grabaciones principales | main recordings

grabaciones por CSM | recordings per CSMIntegral de Eduardo Paniagua • DISCOS (Pneuma)

Integral de Eduardo Paniagua • CANTIGASDiscos con CSM por escuchar | Missing recordings with CSM

Códice de Toledo (To) Códice de los Músicos (E)

Códice Rico (T) Códice de Florencia (F)CSM recordings listed in :


·   medieval.org / PART I  (per cantiga)
·   medieval.org / PART II  (CDs)
·   medieval.org / PART III  (to be checked)


•   Missing CSM recordings  (in PART II)


•   Listado comentado


las cantigas en rojo sin incipit
no han sido grabadas por nadie (hasta donde sabemos)


IncipitsPresentación. Don Afonso de Castela | de Toledo, de León  ||  Rei e ben des Compostela | ta o reino d' Aragôn ...
Prólogo. Porque trobar é cousa en que jaz | entendimento,  ||  porên queno faz | há-o d' haver e de razôn assaz

CSM 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420

1. Des oge mais quer' eu trobar | pola Sennor honrrada  ||  en que Deus quis carne fillar | bẽeita e sagrada
2. Muito devemos varões | loar a Santa Maria  ||  que sas graças e seus dões | dá a quen en ela fia
3. Mais non faz Santa Maria   a seu fillo perdõar  ||  que nos per nossa folia | ll' imos falir e errar
4. A madre do que livrou | dos leões Daniel  ||  essa do fogo guardou | un meninno d' Irrae
5. Quen as coitas deste mundo ben quiser soffrer | Santa Maria deve sempr' ante si põer
6. A que do bon rei Davi | de seu linnage decende  ||  nenbra lle, creed' a mi, | de quen por ela mal prende
7. Santa Maria amar | devemos muit' e rogar | que a sa graça ponna  ||  sobre nos por que errar | non nos faça nen pecar | o demo sen vergonna
8. A Virgen Santa Maria   todos a loar devemos  ||  cantand' e con alegria | quantos seu ben atendemos
9. Por que nos ajamos | sempre, noit' e dia | dela renembrança  ||  en Domas achamos | que Santa Maria | fez gran demostrança

10. Rosa das rosas e Fror das frores | dona das donas, sennor das sennores
11. Macar ome per folia | agĩa caer | pod' en pecado  ||  do ben de Santa Maria | non dev' a seer | desasperado
12. O que a Santa Maria mais despraz | é de quen ao seu Fillo pesar faz
13. Assi como Jesu Cristo | estando na cruz salvou  ||  un ladron, assi sa madre | outro de morte livrou
14. Par Deus, muit' é gran razon  ||  de poder Santa Maria | mais de quantos Santos son
15. Todo-los santos que son no ceo | de servir muito an gran sabor  ||  Santa Maria a virgen, madre | de Jesucristo, Nostro Sennor
16. Quen dona fremosa e bõa quiser amar | am' a Groriosa e non poderá errar
17. Sempre seja bẽeita e loada | Santa Maria a noss' avogada
18. Por nos de dulta tirar | praz a Santa Maria  ||  de seus miragres mostrar | fremosos cada dia
19. Gran sandece faz quen se por mal filla | cona que de Deus é Madre e Filla

20. Virga de Jessé | quen te soubesse | loar como mereces  ||  e sen ouvesse | per que dissesse | quanto por nos padeces
21. Santa Maria pod' enfermos guarir | quando xe quiser, e mortos resorgir
22. Mui gran poder á a Madre de Deus | de defender e ampara-los seus
23. Como Deus fez vĩo d'agua ant' Archetecrĩo | ben assi depois sa madr’ acrecentou o vĩo
24. Madre de Deus, non pod' errar | quen en ti á fiança
25. Pagar ben pod' o que dever | o que a Madre de Deus fia
26. Non é gran cousa se sabe | bon joizo dar  ||  a madre do que o mundo | tod' á de joigar
27. Non devemos por maravilla tẽer | d' a madre do vencedor sempre vencer
28. Todo logar mui ben pode | seer defendudo || o que a Santa Maria | á por seu escudo
29. Nas mentes sempre tẽer | devemos-las sas feituras || da Virgen, pois receber | as foron as pedras duras

30. Muito valvera mais, se Deus m’ ampar | que non fossemos nados || se nos non désse Deus a que rogar | vai por nossos pecados
31. Tanto, se Deus me perdon | son da Virgen connoçudas || sas mercees, que quinnon | queren end' as bestias mudas
32. Quen loar podia | com' ela querria || a madre de quen | o mundo fez seria de bon sen
33. Gran poder á de mandar | o mar e todolos ventos || a Madre daquel que fez | todolos quatr' elementos
34. Gran dereit' é que fill' o demo por escarmento | quen contra Santa Maria filla atrevemento
35. O que a Santa María | der algo ou prometer  ||  dereit' é que s' en mal ache | se llo pois quiser toller
36. Muit' amar devemos en nossas voontades | a Sennor, que coitas nos toll' e tempestades
37. Miragres fremosos | faz por nos Santa Maria | e maravillosos
38. Pois que Deus
39. Torto seria grand' e desmesura

40. Deus te salve
41. A Virgen, Madre
43.
44.
42. A Virgen mui groriosa
45. A Virgen Santa Maria
46. Porque ajan de seer
47. Virgen Santa Maria, guárda-nos
48. Tanto son da Groriosa
49. Ben como os que van por mar

50. Non deve null' ome d'esto ren dultar
51. A Madre de Deus devemos teêr
52. Mui gran dereit'é
53. Como pod' a Groriosa
54. Toda saude de Santa Reŷa aven
55.
56. Gran dereit a de seer
57. Mui grandes noit' e dia
58. De muitas guisas nos guarda de mal
59. Quena Virgen ben servir

60. Entre av'e Eva
61. Fol é que cuida que non poderia
62. Santa Maria sempr' os seus
63. Quen ben serv' a Madre
64. Quen mui ben quiser
65. A creer devemos que todo pecado
66. Quantos en Santa Maria esperança an
67. A Reinna groriosa
68. A Groriosa grandes faz
69. Santa Maria os enfermos sãa

70. Eno nome de Maria
71. Se muito non amamos
72. Quen diz mal da Reynna espirital
73. Ben pod'as cousas feas
74. Quen Santa Mara quiser
75. Omildade con pobreza
76. Santa Maria amar
77. Da que Deus mamou
78. Non pode prender
79. Ay, Santa Maria

80. De graça chea d'amor de Deus
81. Par Deus, tal sennor muito val
82. A Santa Maria mui bon servir
83. Aos seus acomendados
84. O quen en Santa Maria crever
85. Pera toller gran perfia
86. Acorrer-nos pode
87. Muito punna
88. Quen servir a Madre do gran Rey
89. A madre de Deus

90. Sola fusti senlleira
91. A Virgen nos dá saud'
92. Santa Maria poder á
93. Nulla enfermidade
94. De vergonna nos guardar
95. Quena os servos da Virgen
96. Atal Sennor é bõa
97. A Virgen sempr' acorrer
98. Non dev'a Santa Maria merce pedir
99. Muito sse deven teer

100. Santa Maria, strela do dia
101. Ben pod' a sennor sen par
102. Sempr' aos seus val
103. Quena Virgen ben servirá
104. Nunca ja pod' aa Virgen
105. Gran piadad' e mercee e nobreza
106. Prijon forte nen dultosa
107. Quen crever na Virgen
108. Dereit' é de ss' end' achar
109. Razon an os diabos de fogir

110. Tant' é Santa Maria
111. En todo tempo faz ben
112. Nas coitas devemos chamar
113. Por razon tenno d' obedecer
114. A que serven todo-los celestiaes
115. Con séu ben sempre ven
116. Dereit' é de lume dar
117. Toda cousa que aa Virgen
118. Fazer pode
119. Como somos per conssello do demo

120. Quantos me creveren loarán
121. De muitas maneiras busca | a Virgen esperital
122. Miragres muitos
123. De Santa Maria sinal
124. O que pola Virgen leixa
125. Muit' é mayor o ben fazer
126. De toda chaga ben pode guarir
127. Non pod' ome pela Virgen
128. Tan muit' é Jesu-Cristo
129. De todo mal e de toda ferida

130. Quen entender quiser
131. En tamanna coita non pode seer
132. Quen leixar Santa Maria
133. Resurgir pode e face-los seus
134. A Virgen en que é toda santidade
135. Aquel podedes jurar
136. Poi-las figuras
137. Sempr' acha Santa Maria
138. Quen a Santa Maria de coraçon
139. Maravillosos et piadosos

140. A Santa Maria dadas
141. Quen muit'onrrar o nome da Sennor conprida
142. Ena gran coita sempr' acorrer
143. Quen algũa cousa quiser pedir
144. Con razon é d'averen gran pavor
145. O que pola Virgen de grado
146. Quen comendar de coraçon
147. A Madre do que a bestia
148. De mui grandes periglos
149. Fol é a desmesura

150. A que Deus ama, amar devemos
151. Sempr' a Virgen, de Deus Madre
152. Tantas nos mostra a Virgen
153. Quen quer que ten en desden
154. Tan grand' amor á a Virgen
155. Ali u a peedença
156. A Madre do que de terra
157. Deus por sa Madre castiga
158. De muitas guisas los presos solta
159. Non sofre Santa Maria

160. Quen bõa dona querrá loar
161. Poder á Santa Maria
162. A sas figuras muit' onrrar
163. Pode por Santa Maria
164.
165. Niun poder deste mundo   [= CSM 395]
166. Como poden per sas culpas
167. Quen quer que na Virgen
168. En todo logar á poder a Virgen
169. A que por nos salvar

170. Loar debemos a que sempre faz ben
171. Santa Maria grandez faz miragres
172. A madre de Jesucristo
173. Tantas en Santa Maria son
174.
175. Por dereito ten a Virgen
176. Soltar pode muit'agynna
177. Non vos é gran maravilla
178. A que faz o ome morto
179. Ben sab' a que pod' e val

180. Vella e ninya
181. Pero que seja a gente
182. Deus, que mui ben barata
183. Pesar á Santa Maria
184. A Madre de Deus
185. Poder á Santa Maria
186. Quen na Virgen santa muito
187. Gran fe devia om' aver   [= CSM 394]
188. Coraçon d'om' ou de moller
189. Ben pode Santa Maria guarir

190. Pouco devemos preçar
191.
192. Muitas vegados o dem'   [= CSM 397]
193. Sobelos fondos do mar
194. Como o nome da Virgen
195. Quena festa e o dia
196. Senpre punnou muit' a Virgen
197. Como quer que gran poder
198. Muitas vezes volv'o demo
199. Com'é o mund' avondado

200. Santa Maria loei
201. Muit' é mais a piadade
202. Muito á Santa Maria
203. Quen polo amor
204. Aquel que a Virgen Santa
205. Oraçon con piadade
206. Quen souber Santa Maria
207. Se ome fezer de grado
208. Aquele que ena Virgen
209. Muito faz grand' erro

210. Muito, foi noss' amigo Gabriel   [= CSM 416]
211. Apostos miragres faz todavia
212. Tod' aquel que pola Virgen
213. Quen serve Santa Maria
214. Como a demais da gente quer gãar
215. Con gran razón
216. O que en Santa Maria de coraçon
217. Non dev' entrar null' ome
218. Razon an de seeren
219. Non conven aa omagen

220. E quena non loará
221. Ben per está aos reis
222. Quen ouver na Groriosa fiança
223. Todo-los coitados que queren
224. A Reinna en que é comprida
225. Muito bon miragr' a Virgen faz
226. Assi pod' a Virgen so terra
227. Quen os pecadores guia
228. Tant'é grand'a sa mercee
229. Razon é grand' e dereito

230. Tod'ome deve dar loor
231. Vertud' e sabedoria
232. En toda-las grandes coitas
233. Os que bõa morte morren
234. A que faz os peccadores
235. Como gradecer ben-feito
236. A Santa Madre daquele
237. Se ben ena Virgen fiar
238. O que viltar quer a Virgen
239. Guardar-se deve tod’ ome de jurar

240. Os pecadores todos loarán
241. Parade mentes ora
242. O que no coraçon d'ome
243. Carreiras e semedeiros
244. Gran dereit' é que mal venna
245. O que en coita de morte
246. A que as portas do ceo abriu
247. Assi como Jhesocristo
248. Sen muito ben que nos face
249. Aquel que de voontade

250. Por nos virgen madre
251. Mui gran dereito faz | d' o mund' avorrecer
252. Tan gran poder a ssa Madre
253. De grad' á Santa Maria
254. O nome da Virgen santa
255. Na malandança | noss' amparança
256. Quen na Virgen groriosa
257. Ben guarda Santa Maria
258. Aquela que a seu Fillo
259. Santa Maria punna d'aviir

260. Dized' ai, trobadores
261. Quen Jesu-Crist'e ssa Madre veer
262. Se non loassemos por al | a Sennor mui verdadeira
263. Muit' é ben-aventurado
264. Pois as seus que ama defende
265. Sempr' a Virgen Santa dá
266. De muitas guisas miragres
267. A que Deus pres carn'   [= CSM 373]
268. Gran confiença na Madre
269. A que poder á dos mortos

270. Todos con alegria cantand
271. Ben pode seguramente
272. Maravillosos miragres
273. A Madre de Deus
274. Poi-lo pecador punnar
275.
276. Quenna Virgen por sennor
277. Maravilho-m'eu com' ousa
278. Como sofre mui gran coita
279. Santa Maria, valed', ai Sennor

280.
281. U alguen a Jhesu Cristo
282. Par Deus, muit' á gran vertude
283. Quen vai contra Santa Maria
284. Quen ben fiar'na Virgen
285. Do dem' a perfia
286. Tanto quer Santa Maria
287. O que en Santa Maria
288. A Madre de Jhesu-Cristo
289. Pero que os outros santos   [= CSM 396]

290. Maldito seja quen non loará
291. Cantand' e en muitas guisas
292. Muito demostra a Virgen
293. Par Deus muit' é gran dereito
294. Non é mui gran maravilla
295. Que por al non devess' om'   [= CSM 388]
296. Quen aa Virgen santa
297. Com' é mui bõa creença
298. Graça e vertude mui grand' e amor
299. De muitas maneiras Santa Maria

300. Muito deveria ome sempr' a loar
301. Macar faz Santa Maria miragres
302. A Madre de Jhesu Cristo
303. Por fol tenno quen na Virgen
304. Aquela en que Deus carne prendeu
305. Senpre devemos na Virgen
306. Por gran maravilla tenno
307.
308. De todo mal pod' a Virgen
309. No deben por maravilla

310. Muito per dev' a Reynna
311. O que diz que servir
312. Non conven que seja feita
313. Ali u todos los santos
314.
315. Tant'aos peccadores a Virgen
316.
317. Mal ss' á end' achar
318. Quen a Deus e a ssa Madre
319. Quen quer mui ben pod'a Virgen

320. Santa Maria leva
321. O que mui tarde
322. A Virgen, que de Deus Madre
323. Ontre toda-las vertudes
324. A Sennor que mui ben soube
325. Con dereit'a Virgen Santa
326. A Santa Maria muito ll'é greu
327. Porque ben Santa Maria
328. Sabor a Santa Maria
329. Muito per é gran dereito

330. Madre de Deus, Nostro Sennor
331. Ena que Deus pos vertude grand
332. Atan gran poder o fogo
333. Connosçudamente mostre miragres
334. De resorgir ome morto
335. Com' en si naturalmente
336.
337. Tan gran poder á a Virgen
338. Muitos que pelos pecados
339. En quantas guisas os seus

340. Virgen madre groriosa   [= CSM 412]
341. Com'á gran pesar a Virgen
342. Con razon nas creaturas
343. A Madre do que o demo
344. Os que a Santa Maria saben
345. Sempr' a Virgen groriosa
346. Com' a grande enfermidade
347.
348. Ben parte Santa Maria
349. Muito praz aa Virgen Santa   [= CSM 387]

350. Santa Maria, Sennor
351. A que Deus avondou tanto
352. Fremosos mirages
353. Quen a omagen da Virgen
354. Eno pouco e no muito
355.
356. Non é mui grant maravilla
357. Como torç o dem' os nenbros
358. A que as cousas coitadas
359. As mãos de Santa Virgen

360. Loar devemos a Virgen
361. Null ome per ren
362. Ben pode Santa Maria
363. En bon ponto vimos esta
364. Quem por serviço da Virgen
365. Ben tira Santa Maria
366. A que por nossos cantares
367. Grandes miragres faz Santa Maria
368. Como nos da carreyras
369. Como Jesucristo fezo a san Pedro

370. Loemos muit'a Virgen
371. Tantos vay Santa Maria
372.
373 = CSM 267
374. Muito quer Santa Maria
375. En todo nos faz merçee
376. A Virgen cuja merçee
377. Sempr' a Virgen groriosa
378. Muito nos faz gran merçee
379. A que defende do demo

380. Sen calar
381. Como a voz de Jesu-Cristo
382. Verdad' éste a paravoa
383. O ffondo do mar tan chão
384. A que por gran fremosura
385. De toda enfermidade
386. A que avondou do vinno
387 = CSM 349
388 = CSM 295
389. A que pera parayso

390. Sempre faz o mellor
391. Como pod' a Groriosa
392. Macar è Santa Maria
393. Macar é door a rravia
394 = CSM 187
395 = CSM 165
396 = CSM 289
397 = CSM 192
398. A madre do Pastor bõo
399.

400. Pero cantigas de loor
401. Macar poucos cantares
402. / sin música
403. Aver non poderia
404. Non é sen guisa d' enfermos sãar
405. De muitas guisas mostrar
406. Ben vennas Mayo
407. Como o demo cofonder
408.
409. Cantando e con dança / sin música

410. Quem Santa Maria
411. Beyto foi o dia
412 = CSM 340
413. Tod' aqueste mund' a loar
414. Como Deus é comprida Triidade
415. Tan bẽeyta foi a saudaçon
416. = CSM 210
417. Nobre don e muy preçado
418. Os sete dões que dá Deus
419. Des quando Deus sa Madre

420. Bẽeyta es, Maria
421. Nenbre-sse-te, Madre de Deus
422. Madre de Deus, ora por nos
423. Como podemos a Deus gradeçer
424. Pois que dos reys nostro Sennor
425. Alegria, alegria
426. Subiu ao ceo o Fillo de Deus
427. Todo-los bẽes que nos Deus

CSM 1 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400