CSM 73. Ben pod'as cousas feas
LA CASULLA DE TURÍN· 1976. Les Cantigas de Santa Maria, vol. 2 / Clemencic Consort

· 1987. Duo / René Clemencic, Esmail Vasseghi

· 1998. Cantigas de Italia / Eduardo Paniagua

· 2003. In vinea mea / Chominciamento di Gioia
· 2007. Vinum. Ritual y Fiesta / Calenda Maia