LA CASULLA DE TURÍN

CSM 73   Ben pod'as cousas feas fremosas tornar   a que pod' os pecados das almas lavar

THE STEINED CHASUBLE    73 · 1976. Les Cantigas de Santa Maria, vol. 2 / Clemencic Consort
· 1979. Cantigas de Santa Maria / IU Pro Arte, Thomas Binkley

· 1987. Duo / René Clemencic, Esmail Vasseghi

· 1998. Cantigas de Italia / Eduardo Paniagua

· 2003. In vinea mea / Chominciamento di Gioia
· 2007. Vinum. Ritual y Fiesta / Calenda Maia