CSM 104   Nunca ja pod' aa Virgen   ome tal pesar fazer
como quen ao seu fillo   Deus coida escarnecer

THE BLEEDING HOST    104 · 1999. Cantigas / Alla Francesca

· 2005. De mar a mar / Sendebar
· 2006. Galicia e as Cantigas de Santa María / Antoni Rossell

· 2020. Al-Basma / Canticum Novum