CSM 104. Nunca ja pod' aa Virgen· 1999. Cantigas / Alla Francesca

· 2005. De mar a mar / Sendebar
· 2006. Galicia e as Cantigas de Santa María / Antoni Rossell