SAN JUAN CRYSÓSTOMO

CSM 138   Quen a Santa Maria de coraçon   rogar, oir-ll-á ela sa oraçon

JOHN CHRYSOSTOM'S VISION    138 · 1997. Madre de Deus / Micrologus
· 1998. Compostela medieval / Porque trobar...

· 2006. Cantigas de Bizancio / Eduardo Paniagua

· 2016. Cantigas de Ultramar / Eduardo Paniagua