CSM 213. Quen serve Santa Maria
ENEMIGO POR CELOS· 1994. Entre Av'e Eva / Ensemble Unicorn
· 1995. Os sons do Pórtico da Gloria / In itinere, Grupo de Cámara da Universidade de Santiago
· 1996. Por nos de dulta / Gothart
· 1999c. Optimi de ... / Gothart

· 2002. Cantigas de Extremadura / Eduardo Paniagua

· 2010. Along the Silk Road / Tomoko Sugawara
· 2011. Musica Mardonia / PerKelt
· 2014. Cantigas de Santa Maria / Hana Blažíková et al.
· 2014/l. Cantigas / Drolls