LAS RELIQUIAS DE LAÓN

CSM 35   O que a Santa María | der algo ou prometer
dereit' é que s' en mal ache | se llo pois quiser toller

THE CLERICS SAVED FROM PIRATES    CSM  35 · 1962. Spanish Medieval Music / New York Pro Musica

· 1978. The Captive Unicorn / The Renaissance Players
· 1979. Cantigas de Santa Maria / Alia Musica, Mauro Pagani

· 1998. Cantigas de Francia / Eduardo Paniagua

· 2011. Tristan's Harp / Capilla Antigua de Chinchilla
· 2012c. Piratas y Corsarios / Eduardo Paniagua
· 2014. Cantigas de Santa Maria / EsaEnsemble