CSM 229. Razon é grand' e dereito· 1995. Cantigas de Castilla y León / Eduardo Paniagua

· 2014. La Lira d'Espéria II / Jordi Savall
· 2017/d. Cantigas de Santa Maria / Igor Pomykalo
· 2018. De Santa María / Aquel Trovar